Jobbet "Sygeplejerske til Neurologisk Klinik, Neurologi, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Neurologi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En fuldtidsstilling som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Neurologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse per 1. januar 2020 eller snarest muligt herefter.

Om stillingerne
Der ønskes ansættelse af en sygeplejerske med viden og interesse for klassisk neurologi.
Ansættelse forudsætter brede kundskaber og kompetencer for selvstændigt at kunne varetage specialiseret sygepleje til akutte og kroniske patienter og deres pårørende på et fagligt højt niveau.
 
Stillingen indebærer hovedsagelig funktion i Akutklinikken for Neurologisk sygdomme, Klinik for Muskel- og Nervesygdomme samt Skleroseklinikken. De primære arbejdsopgaver vil i denne stilling være booking af patientforløb, selvstændige sygeplejefaglige pakkeforløb, herunder KRAM samtaler, selvstændige sygeplejedaglige konsultationer, selvstædige infusionsbehandlinger samt assisterer lægen ved konsultation.
 
Ansøgere med klinisk erfaring og kompetence indenfor klassisk neurologi foretrækkes.
Der kan påregnes dagvagt hver 4. weekend i Neurologisk Afsnit.
 
Af ansøgere ønskes således:
 • Engagement, ansvar og initiativ
 • Analytisk, tekniske og praktiske færdigheder
 • Overblik og organisatorisk forståelse
 • Koordinerende og tværfaglige samarbejdsevner
 • Humor
Ved ansættelse tilbydes tæt og engageret samarbejde med kompetente kolleger i et specialiseret ambulatorium.

Ambulatoriet er i konstant udvikling og har fokus på tilrettelæggelse af hensigtsmæssige og gennemskuelige patientforløb på tværs af faggrupper, specialer, afdelinger og hospitaler. Denne tilrettelæggelse tager udgangspunkt i patientinddragelse, hvor patientens behov og ønsker er omdrejningspunkt for et optimalt samarbejde. Denne tilrettelæggelse betyder også at ressourcerne i de enkelte klinikker løbende tilpasses og stillingernes funktion kan ændres.
 
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.
 
Om afdelingen
Neurologi er delt i to centre på to matrikler. Klassisk Neurologi og Vest Dansk Center for Rygmarvsskade.
 
Neurologisk Klinik er en del af Center for Klassisk Neurologi, der består af Neurologisk Afsnit, et sengeafsnit med 16 senge, hvor 95 % af indlæggelserne er akutte, en Neurofysiologisk Klinik og en Neurologisk Klinik bestående af specialiserede klinikker indenfor følgende områder:
 • Akutklinik for Neurologiske Sygdomme
 • Udredning af Neurologiske Sygdomme
 • Multipel Sklerose
 • Epilepsi
 • Parkinson
 • Hovedpine
 • Hukommelse
 • Søvn
 • Hjernekræft
 • Vaskulære Sygdomme
 • Neuromuskulære Sygdomme
 • Spasticitet
Neurologisk Ambulatorium har et årligt flow á ca. 12.000 patienter fra 15 år og opefter.
Center for Klassisk Neurologi udgør sammen med Vestdansk Center for Rygmarvsskadede, Neurologisk Afdeling.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologisk Afdeling.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Louise Lindenmayer mobil 2180 2361.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest mandag den 25. november 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 27. november 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.