Jobbet "Sygeplejersker til Akutafsnit 2, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Akutafdelingen

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Vi søger sygeplejersker til fast stilling og barselsvikariatet startende 01.01.20 til 31.05.20. Fuld tid eller efter aftale.

Om stillingen
Du er aldrig alene – du er altid sammen med kollegaer er, vi arbejder i Team og der er altid mulighed for faglig sparring, vi har et godt kollegialt arbejdsmiljø.
Der er mange faglige udviklingsmuligheder i akutafdelingen og mulighed for afveksling i arbejdsopgaverne.
Arbejdstiderne er blandende vagter, du kan ønske fortrinsvis dag/aften eller dag/nat, vi arbejder hver 3. weekend.

Vi øger sygeplejersker med:
  • en faglig profil der passer til det akutte område kendetegnet ved højt flow og kortere patientkontakter.
  • evne til hele tiden, at prioritere de vigtigste opgaver først og have et roligt overblik.
  • gode kommunikative evner.
  • rummelighed og imødekommenhed overfor både patienter, pårørende samt samarbejdsparter.
  • helst minimum 2 år klinisk erfaring som sygeplejerske.
  • udviser i handlinger ansvarlighed, fleksibilitet og forståelse for Akutafdelingens opgaver.
  • kendskab til og erfaring med tæt tværsektorielt samarbejde.
  • stabilt fremmøde.
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.

Om Akutafdelingen
Afdelingen er etableret som en udløber af Region Midtjyllands vedtagelse af akutplanen og en af fem akutafdelinger i regionen. Vi flytter her i november måned 2019 til nye, topmoderne rammer, hvor nye, spændende organiseringer, nyeste teknologi og en formidabel sø-udsigt, præger vores hverdag fremadrettet.

Akutafsnit 2 bliver fra 14.11.19 et behandlingsafsnit, med korte accelerede forløb, men personalet har også vagter i vores modtageområde på plan 1 akutafsnit 1. Modtage området i A1 modtager akutte gynækologiske/neurologiske/urologiske/karkirurgiske/ organkirurgiske og medicinske patienter som får lagt behandlingsplan, observeres og vurderes inden for få timer, det er samme patientkategorier der er på A2, det er korte accelererede patientforløb.
Akut afdelingen har samlet 38 senge. Vi har også Geriatri i akutafdelingen.
Vi arbejder tæt tværfagligt omkring patienter og pårørende. Børn og unge akutmodtagelse er også en del af akutafdelingen fra 14.11.20, bemandet med børnesygeplejersker.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Helle Kornbek tlf. 7844 5054 eller på mail h.kornbek@rm.dk.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest 25.11.19.

Ansættelsessamtaler vil foregå den 27 + 28 november 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.