Jobbet "Afdelingslæge Akutmodtagelsen" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

Akutmodtagelsen (AKM) på Bispebjerg Frederiksberg Hospital søger en afdelingslæge gerne fra 1. januar 2020 eller efter aftale.   

Vil du som speciallæge arbejde med  

 • Modtagelse, behandling, koordinering og flow for alle typer af akutte patienter  
 • Patienterne i Akutmodtagelsen er enten henvist til indlæggelse via egen læge, via 1813,  eller indbringes via 112 med ambulance.  

Du vil møde alle typer patienter, alle specialer, og alle grader af sygdom fra de letteste tilstande til traumekald eller medicinsk akutkald. Det forventes, at du både kan være flowstyrer, men også at du selv tager aktivt del i patientbehandlingen. Din primære specialopgave vil være med  funktion i Akutmodtagelsen og akutmedicinsk erfaring vægter højest, men ellers speciallæge indenfor alle akutte kliniske specialer tæller.

Vi forventer, at du  

 • Har solid klinisk erfaring indenfor det akutte område (fx fra et af de intern medicinske specialer, almen medicin, ortopædkirurgi eller anæstesiologi) måske er du allerede akutmediciner  
 • Kan tage ansvar og beslutninger  
 • Er en god kommunikator  
 • Er indstillet på vagtarbejde efter aftale.  

Akutmodtagelsen er det naturlige bindeled mellem den præhospitale patientbehandling og de enkelte kliniske afdelinger på hospitalet. Vi lægger derfor stor vægt på, at du har gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde tværfagligt og er interesseret i at udvikle gode patientforløb. Samtidig skal du være god til at holde overblikket og kunne styre flowet i en travl hverdag i samarbejde med de koordinerende sygeplejersker og selvstændigt kunne behandle akutte patienter.   

Arbejdstilrettelæggelse  

Justeres løbende (og er på nuværende tidspunkt i proces på hospitals niveau)
Dagstjeneste og ca. 1 x pr. uge til 18.30, man møder så senere   
Weekendtjeneste ca. hver 4. uge fra kl. 9 -18  
Akutmodtagelsens bagvagtsfunktion aftennat kl. 18-08.30.    
Efter kvalifikationer vil du indgå i ledelsesteamet på den samlede afdeling og dette vil have indvirkning på vagthyppigheden.  
 

Akutmodtagelsen  

 • Akutmodtagelsen Bispebjerg Frederiksberg består af 3 separate områder
  Akutmodtagelsens skade og modtageafsnit, Bispebjerg matriklen, hvor vi behandler ca. 85.000 patienter/år (heraf 35.000 patienter med almen medicinske lidelser i vagtperioden udenfor egen læges åbningstid).  
  Medicinsk Modtageafsnit med 60 senge fordelt hvor patienter med akutte medicinske tilstande kan være indlagt op til 48 timer.
  Akutklinik (Frederiksberg matriklen): Åbent 09.00 til 21.00. Ca 35.000 patienter/år. Heraf mange patienter med småskader og almen medicinske lidelser.  
   

Du bliver kollega med et dedikeret team af atten andre overlæger og yngre læge kollegaer. Vi har for nuværende 5 introlæger i Akutmedicin, og 1 hoveduddannelses stilling i akutmedicin og 2 i almen blok. Du vil automatisk blive hovedvejleder ved en ansættelse. Det er endvidere planlagt, at speciallægestaben udvides løbende frem mod Nyt Bispebjerg, hvor Akutmodtagelsen bliver betydeligt udvidet. Dette i 2023.   

Hvis du ikke allerede har kurserne eller er akutmediciner vil vi tilbyde muligheder for videreuddannelse indenfor akutmedicin og merit deriblandt kurser i form af fx ALS/ATLS, EMCC m.m.  

Vores fokus områder 

At skabe resultater i et tæt tværfagligt samarbejde, hvor faglig kvalitet er i fokus   

At minimere administrative arbejdsgange, så fokus er på patienten og fagligheden  

At skabe sammenhæng og fællesskab på tværs af afdelinger og primærsektor til patientens bedste  

Vi ser derfor frem til, at du udover klinisk arbejde og evt. ledelsesansvar kan bidrage til at udvikle vores øvrige fokusområder. 

Ansøgere med dokumenteret erfaring fra akutarbejde: Akutmodtagelse/FAM, skadestue, eller lignende vil blive foretrukket, såfremt de øvrige kvalifikationer er til stede. 

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til den indgåede overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til   

Ledende overlæge Søren Wistisen Rasmussen tlf. 30 91 43 43 eller via mail: akutmodtagelsen.bispebjerghospital@regionh.dk   

Ansøgningsfrist 

Send din motiverede ansøgning med de 7 lægeroller samt CV senest d. 22. november 2019 inden kl. 12.00.  

Samtaler forventes afholdt d. 27. november 2019.