Jobbet "Klassificeret reservelæge ved Hjertemedicinsk Sektion, Medicinsk Enhed" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

2 stillinger som klassificeret reservelæge ved Hjertemedicinsk Sektion, Medicinsk Enhed på Hvidovre Hospital, er ledig til besættelse pr. 01. december 2019 eller efter aftale. Stillingerne er af 12 måneders varighed.

Stillingerne indgår i mellemvagtslaget.

Medicinsk Enhed består af 3 specialesektioner: Hjertemedicinsk, - Lungemedicinsk – og Endokrinologisk sektion.

Du vil indgå i Hjertemedicinsk Sektion, der har et sengeafsnit med 41 senge.

Afdelingen har stor ambulant aktivitet med flere ambulatorier, et af landets største dagshospitaler, CT- og MR-scanning af hjertet og non-invasive elektrofysiologiske undersøgelser samt døgn-BT- og belastningsundersøgelser. Derudover er der en meget velfungerende og tværfagligt opbygget enhed for rehabilitering.

I vores forskningsenhed har vi tre kompetente forskningssygeplejerske, og vores hold af forskningsaktive speciallæger, yngre læger og medicinstuderende arbejder sammen med ind- og udenlandske forskningsgrupper. Vores fokus er forskning i arytmi især atrieflimren, nye billeddiagnostiske teknikker og i iskæmiforskning. Der et tæt samarbejde med flere afdelinger på hospitalet, blandt andre Klinisk Forskningscenter og Funktionel Billeddiagnostisk Enhed.

Du vil få opgaver med superviseret planlægning af ambulante forløb for nye hjertepatienter, deltagelse i arbejdstest, stuegang og vagtarbejde. Vi vil give dig mulighed for oplæring i basal ekkokardiografi. Der er et godt læringsmiljø på afdelingen med tæt samarbejde og undervisningssessioner flere gange ugentligt. Hvis du har interesse for forskning, kan vi undersøge mulighederne for at blive tilknyttet et forskningsprojekt.

Du vil indgå i et selvstændigt mellemvagtslag 9-skiftet tilknyttet hjertemedicinsk sektion. Der er endvidere i vagtholdet omkring dig en kardiologisk bagvagt og en AMA-bagvagt, hvor sidstnævnte er i en døgndækkende tilstedeværelsesvagt.

Løn og ansættelse

Sker i henhold til gældende overenskomst og ny løn.

Yderligere oplysninger

Henvendelse til Specialeansvarlig overlæge Anette Sjøl, tlf. 3862 2263

Ansøgning:

Fremsendes online via linket, sammen med CV samt dokumentation for tidligere ansættelse.

Ansøgningsfrist: 22.11.19 kl. 12.00

Samtalerne forventes at finde sted den 25.11.19