Jobbet "Introduktionsstilling retsmedicin" er udløbet

Region Syddanmark

Syddansk Universitet

J B Winsløws Vej 17B, 5000 Odense

Dit næste skridt

Introduktionsstilling Retsmedicinsk Institut

Introduktionsstilling ved Retsmedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

En introduktionsstilling ved Retsmedicinsk Institut, Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin er ledig til besættelse snarest eller efter aftale.

Stillingen er en tidsbegrænset stilling på 12 måneder.

Arbejdet på afdelingen omfatter:

  1. Retslægelige obduktioner.
  2. Klinisk Retsmedicin, hvilket er undersøgelser af ofre og sigtede i volds- og sædelighedsforbrydelser. Disse undersøgelser foregår overvejende på sygehusene i Kolding og Odense.
  3. Kontakt til pårørende og samarbejde med andre offentlige institutioner og sundhedspersonale.
  4. Det forventes, at ansøgeren deltager i instituttets forskning, vidensformidling, undervisning og uddannelsesaktiviteter m.v.

Stillingen indebærer deltagelse i alle lægelige funktioner, herunder vagtarbejde.

Stillingen er en introduktion til specialet Retsmedicin. Der vil være gode muligheder for videnskabeligt arbejde.

Retsmedicinsk Institut betjener Justitsvæsenet med retsmedicinske ydelser for Fyn og Syd- og Sønderjyllands Politikredse. Og har universitære funktioner i form af undervisning og forskning.

Afdelingen tilbyder et spændende og afvekslende arbejde med et godt tværfagligt samarbejde og arbejdsmiljø.

Instituttet er akkrediteret af DANAK efter DS/EN ISO/IEC 17020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Peter Mygind Leth, Retsmedicinsk Institut, tlf. 6550 3003 eller mail: pleth@health.sdu.dk

Ansøgningsfrist 20. november 2019

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC samt gældende lokal aftale for læger.

Ansøgningen foretages via SDU hjemmeside: http://www.sdu.dk/da/service/lediqe stillinger

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online".

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
 
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
 
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.