Jobbet "Introduktionslæge til Akutmodtagelsen" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

Vil du være med på vores hold af læger i introduktionsstillinger i Akutmedicin?   

Hvis du drømmer om at blive en del af et stort dynamisk Akuthospital med en Akutmodtagelse, hvor der er et godt uddannelsesmiljø, gode muligheder for faglig udvikling og tæt supervision af de bedste kolleger, så er det her, du skal slå til!   

Bispebjerg Frederiksberg Hospital (BFH) bygger et nyt akuthus med en stor fælles Akutafdeling planlagt til ca. 120 senge. Akuthuset er færdigt i 2023, men vi har allerede her i 2019 hul på fremtiden, hvor der er etableret røntgensatellit og en udvidelse af Akutafdelingens område. BFH vil arbejde frem mod en langt mere integreret og fælles akutafdeling. Vi arbejder allerede nu aktivt med implementering af det nye speciale, som vi ser som en vigtig løftestang for arbejdet med de akutte patienter. Tilpasningen af hele det akutte område, fagligt og organisatorisk tager tid, og vi er allerede i gang nu for at blive klar til de nye rammer i 2023.  

Akutmedicin, et fagligt bredt speciale    

 • Du vil modtage, undersøge, diagnosticere og behandle alle typer af akutte patienter i tæt samarbejde med egne akutlæger, specialernes læger, og andre faggrupper døgnet rundt    
 • Du vil få kompetencer inden for triagering, visitation og flowstyring.    

Vi tilbyder dig   

En unik chance for at blive en del af et helt nyt speciale. 

På matriklerne her findes en bred vifte af fastforankrede specialer: Kardiologi, neurologi, lungemedicin, gastromedicin, abdominalkirurgi, dermatologi, anæstesi/intensiv medicin og ortopædi.   

Du vil derfor få kendskab til og erfaring med behandling af størstedelen af det akutmedicinske spektrum.   

Hvorfor skal du vælge os?   

 • På BFH's Akutmodtagelse vil du arbejde ude hos patienterne i tæt samarbejde med dine kolleger fagligt som tværfagligt   
 • Vi sætter meget fokus på team arbejde og flow og dermed at sætte patienten først med den bedste faglige behandling med mindst mulig ventetid for patienterne    
 • Du vil blive oplært i flowmasterrollen, så du kan være med til at sikre styring af flow i samarbejde med de øvrige læger og sygeplejersker i afdelingen    
 • Vi har et tæt tværfagligt miljø og samarbejde med de øvrige afdelinger på hospitalet    
 • Klinikkens læger og ledelse og sygeplejersker har fokus på og prioritere et godt arbejds-, lærings- og uddannelsesmiljø fx morgenundervisning alle ugens hverdage og supervisionsmuligheder, da der alle hverdage er en speciallæge til stede   
 • Du vil få et individuelt tilpasset og veltilrettelagt plan for din introduktionsuddannelse, herunder tæt supervision og egen hovedvejleder   
 • Vi har formaliseret og skemalagt undervisning    
 • Vi anvender tværfaglig simulationstræning/færdighedstræning som læringsmetodik   

Akutmodtagelsen består på nuværende tidspunkt af tre områder   

 • Akutmodtagelsens skade- og visitationsafsnit (AKM) på Bispebjerg matriklen, hvor vi behandler ca. 81.500 patienter/år i Akut ambulante besøg i alle triage farver med mulig efterfølgende indlæggelse i relevant speciale   
 • Akutklinikken (AK) Frederiksberg matriklen, hvor man behandler ca. 28.000 patienter/år   
 • Medicinsk Modtageafsnit (MMA) på Bispebjerg matriklen med 60 senge pr. 1. oktober, hvor vi indlægger patienter med akutte intern medicinske tilstande.  

Vi forventer   

 • Du er god til at kommunikere og samarbejde både mono- og tværfagligt   
 • Du er engageret og har interesse for Akutmedicin   
 • Du har gå på mod, er udadvendt og læringsvillig   
 • Du kan trives i et omskifteligt og udfordrende arbejdsmiljø   

Yderligere oplysninger   

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: https://www.bispebjerghospital.dk/akutmodtagelse  

Du er meget velkommen til at kontakte Søren Wistisen Rasmussen, ledende overlæge tlf. 30 91 43 43,  hvis du har spørgsmål eller ønsker en forpligtigende rundvisning i afdelingen.

Du kan også skrive til vores fællespostkasse: akutmodtagelsen.bispebjerghospital@regionh.dk,  hvor vil besvare din forespørgsel hurtigst muligt.  

Ansøgningsfrist og ansættelsesvilkår   

Ansøgningsfrist: d. 6. december 2019 klokken 12.00.  

Stillingen er til besættelse 1. februar 2020..

Løn og ansættelsesvilkår    

I henhold til aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre læger.