Jobbet "Souschef for ergo-fysioterapeuterne på PCK" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Souschef på Psykiatrisk Center København (PCK) til Ergo -og Fysioterapi Enheden.

 

Vi søger en souschef for ergo -og fysioterapeuterne på PCK. Stillingen er på 37 timer fordelt med 25 timers ledelse og 12 timers klinisk arbejde med besættelse den 1.1.2020. Stillingen indebærer daglig og faglig ledelse af 11 fysioterapeuter på 19 sengeafsnit og faglig udvikling af 6 fysioterapeuter i ambulant området i samarbejde med den ledende terapeut.

Ergo -og fysioterapeuterne er ansat på 4 matrikler, Bispebjerg, Rigshospitalet, Gentofte og Frederiksberg. Alle sengeafsnit samles i nærmeste fremtid i et nyt og spændende byggeri: ”Ny Psykiatri Bispebjerg”. Du har mulighed for at være med til at præge udviklingen for ergo -og fysioterapi til patienter i den nye psykiatri på PCK.

Ledende terapeut og souschef leder ergo -og fysioterapeuterne på sengeafsnittene i fællesskab på de 4 matrikler og stillingen indebærer, at du løbende er til stede på de 4 ovennævnte matrikler.

Stillingen indeholder:

Personale ledelse og faglig ledelse.

 

Souschefen:

Har medansvar for den tværfaglige ergo -og fysioterapeutiske indsats i sengeafsnittene i samarbejde med den ledende terapeut og centerledelsen. Souschefen refererer til den ledende terapeut.

Skal sikre, at RHP`s visioner, mål og strategier implementeres blandt ergo -og fysioterapeuterne

Medvirker til at RHP`s servicemål og PCK`s strategi-og handlingsplan implementeres bland ergo – og fysioterapeuterne

Er medansvarlig for at den ergo-og fysioterapeutiske behandling foregår på et højt fagligt niveau og at der kontinuerligt foregår faglig udvikling

Skal sikre den bedst mulige anvendelse af ressourcerne på tværs af sengeafsnittene på PCK

Skal arbejde for en attraktiv arbejdsplads, hvor ergo-og fysioterapeuterne trives.

Har et tæt samarbejde med afsnitsledelsen i sengeafsnittene

 

Kvalifikationer:

Uddannet fysioterapeut

Efteruddannelse indenfor psykiatrisk fysioterapi og bred klinisk erfaring

Du kan samarbejde, men også arbejde selvstændigt

Du er god til at prioritere/koordinere og selvstændigt udføre opgaver indenfor dit arbejdsfelt.

Du er proaktiv og har drivkraften til at sætte i gang og følge op i tæt samarbejde med den ledende terapeut og ergo -og fysioterapeuterne

Du er god til at kommunikere (mundtligt som på skrift) og har gennemslagskraft.

Du har en servicemindet tilgang til opgaver, ledere og medarbejdere på alle niveauer i organisationen.

 

 

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Ansøgningsfrist d.25/11 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d.12/12 2019

Om Psykiatrisk Center København
Psykiatrisk Center København er Danmarks største psykiatriske center, med ca. 1200 medarbejdere. Centret har sengeafsnit på Bispebjerg, Rigshospitalet, Frederiksberg samt Gentofte og herudover en række ambulante enheder. Centrets optageområde er, store dele af København fra City til Nordvest, Vanløse og Frederiksberg. Udover sengeafsnit og akutmodtagelse har vi 4 ambulante centre, 3 OPUS teams, et affektivt ambulatorium og to psykoterapeutiske ambulatorier. På centret er der en målrettet fokus på nedbringelse af tvang gennem meningsfulde aktiviteter.

Klik på dette link: http://www.psykiatri-regionh.dk - for mere information om Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center København.

Yderligere oplysninger omkring stillingen kan indhentes ved henvendelse til den ledende terapeut Nana Stengade Troelsgaard på 60651660.