Jobbet "Radiografer til Team 2, CT, Radiologisk Afd. OUH Odense" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 27, stuen, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Vi søger 2 radiografer til basisstillinger pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.
Vi er 35 engagerede radiografer, der med patienten i centrum arbejder med CT, abdominal intervention og ultralyd.

Vi har seks af de nyeste high-end CT skannere, hvor der udføres alle typer af undersøgelser og behandlinger, herunder hjerte-CT, kryobehandlinger og alle former for CT vejledte biopsier og blokader.
Vi har et helt nyt interventionsrum, hvor vi bl.a. foretager RFA, PTC, nefrostomianlæggelse/ og -skift og anlægger ureterstents. Vi hjælper også i vores ultralydsafsnit. Mange af de udførte undersøgelser foregår i tæt samarbejde med vores radiologer.

Team 2 dækker Fælles Akut Modtagelse, FAM, med personale ved CT skanneren hele døgnet. Vi indgår i et fælles team af radiografer og læger fra hele Radiologisk afdeling.
I efteråret 2018 etablerede vi et observationsrum, hvor en radiograf modtager og observerer ambulante patienter til interventioner. Radiografen sørger for, at de er i trygge hænder i vores afdeling og forbereder til næste dag, ved bl.a. at tjekke, at blodprøver er ok.
I teamet har vi også en gruppe af visiterende radiografer, som visiterer CT undersøgelser og håndterer akutte opkald fra OUH’s afdelinger. De fungerer som flowmastere, når f.eks. intensivafdelingerne kommer med patienter til CT skanning.

Vi har daglig åbningstid for planlagte undersøgelser mandag - torsdag til kl. 22.00, samt fredag kl. 7.30 - 14.30. Du skal derfor regne med skiftende arbejdstider, som tilrettelægges ud fra vores vagttyper, som p.t. er: tidligvagter, senvagter, dagvagter, 12 timers vagter, aftenvagter og nattevagter.

Der arbejdes frem mod Nyt OUH, og vi afprøver nye metoder og arbejder med forbedringsledelse for at imødekomme mere effektive og patientorienterede arbejdsgange.
Vi er samtidig også uddannelsessted for radiografstuderende og har tre kliniske vejledere ansat i Team 2. 

Vi forventer, at du som vores nye kollega 

 • kan sætte patientens behov i centrum
 • er opdateret i den nyeste viden inden for CT og har interesse heri
 • arbejder selvstændigt og med høj faglighed
 • har stor fleksibilitet over for skiftende arbejdsopgaver og arbejdstid
 • trives med et højt arbejdstempo
 • er omstillingsparat og ser forandringer som en mulighed
 • er positiv, engageret, hjælpsom og samarbejdsorienteret
 • er indstillet på at udvikle dig sammen med faget
 • har overskud til at undervise studerende og lære fra dig
 • har dansk autorisation som radiograf (et krav) 

Vi tilbyder

 • varierende opgaver inden for CT, UL og abdominal intervention, med faglighed i fokus
 • engagerede, hjælpsomme og dygtige kolleger
 • en uhøjtidelig omgangstone i afdelingen
 • en åben, ærlig og engageret ledelsesstil
 • systematisk kompetenceudvikling

Ansøgningsfrist 

Hvis du kan se dig selv som vores nye kollega i et fantastisk team, så skynd dig at skrive en overbevisende ansøgning og send den via linket.
Sidste frist er 24. november. Vi afholder ansættelsessamtaler 27. november 2019

Ansættelse  

Region Syddanmark anvender tre måneders prøvetid, og ansættelse vil ske efter overenskomst. Vi indhenter børneattest.  

Generelt om Radiologisk Afdeling  

Afdelingens aktivitetsniveau er højt. Vi foretager omkring 335.000 undersøgelser på årsbasis, og vi har et tæt samarbejde med såvel kirurgiske som medicinske specialafdelinger. Vores faglige niveau er højt, og afdelingen varetager de fleste højtspecialiserede funktioner.  
Den Syddanske Forbedringsmodel er en fast del af vores arbejdsdag. Vi holder ugentlige målstyringsmøder med henblik på at optimere vores arbejdsgange.  
Vi har fokus på arbejdsmiljøet, og alle har et ansvar for at bidrage til det åbne, ærlige og respektfulde samarbejde. Vi holder fælles julefrokost og sommerfest, og vi har tradition for at deltage i forskellige motionsarrangementer som fx. Eventyrløb, DHL Stafetten og Vi Cykler Til Arbejde. Vi har gratis frugtordning og adgang til meget billige trænings-faciliteter.  

Lægefagligt er afdelingen specialiseret i otte sektioner:  
Angio-Thoraxsektion, Neuroradiologisk sektion, Abdominal-radiologisk sektion, Ultralydssektion, Onkoradiologisk sektion og Muskuloskeletal sektion/ pædiatrisk radiologi samt Mammaradiologisk sektion.  
Radiograferne er specialiseret i seks teams:  
Team 1 arbejder med MR, almen onkoradiologi. Team 2 arbejder med CT, abdominal-radiologi og ultralyd. Team 3 arbejder med muskuloskeletal radiologi, pædiatri, thorax, CT og UL. Team 4 arbejder med neuroradiologi og almen radiologi. Team 5 arbejder med karradiologi og almen radiologi, og Team 6 arbejder med mammaradiologi. Den daglige ledelse varetages af afdelingsradiografer.  

Du kan besøge vores hjemmeside på www.ouh.dk/radio  

Vil du vide mere?  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsradiograf Dennis Maaløe Andersen på tlf.: 24 52 10 13 eller via e-mail: dma@rsyd.dk  

Vi glæder os til at høre fra dig.