Jobbet "Sosu-assistent til nattevagt på intensivt afsnit B2, Psykiatrisk Center Amager" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt

Stillingen:
Vi søger en sosu-assistent pr. 1.1.2020 eller snarest muligt herefter. Stillingen er på 28 timer i fast nattevagt fra fredag i ulige uge til fredag morgen i lige uge.

Afsnit B2 er et velfungerende intensivt afsnit, der modtager patienter med alle former for psykiske lidelser.
Vi har meget fokus på arbejdet med nedbringelse af tvang, og arbejder med Safewards i afsnittet, så både patienter og personale kan profitere af et mere roligt og trygt miljø. Dette betyder, at vi søger at imødekomme patienternes behov i videst mulig udstrækning, når der må være behov for dette, også om natten.
Vi søger en kollega, der har lyst til at bidrage til arbejdet med nedbringelse af tvang, måske har du erfaring fra andre steder, eller måske har du gode idéer og nye synvinkler. Begge dele skal være meget velkomne.

Vi forventer, at du:

  • Er uddannet social -og sundhedsassistent
  • Har interesse for at arbejde med patienter i lukket regi
  • Finder det spændende at arbejde med nedbringelse af tvang
  • Er fleksibel

Vi tilbyder:

  • Et introduktionsforløb tilrettet dine behov, samt tilknyttet en sparringspartner/mentor, der står til rådighed.
  • Supervision en gang om ugen
  • Nogle fagligt meget kompetente kolleger
  • Mulighed for relevant efteruddannelse
  • En arbejdsplads der er rummelig og social

Om Psykiatrisk Center Amager:
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centeret har 9 døgnafsnit med i alt 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne, subspecialiserede sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et Gadeplansteam, OPUS Ambulatorium og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse. Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 4. semester ved Københavns Universitet.   
Region Hovedstaden indfører per 1. januar 2020 ”røgfrie arbejdspladser”. Det vil sige, at det fra års­skiftet ikke længere er tilladt at ryge i arbejdstiden.

Du kan læse mere om centret her

Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen er til besættelse 1. januar 2020 eller snarest muligt.
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
For yderligere oplysninger herom, kontakt gerne din TR Peter Beck Nielsen på e-mail: peter.beck.nielsen@regionh.dk

Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her

Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt cpr-nr., CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder.
Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.

Ansøgningsfrist mandag den 16. december 2019 kl. 12.00.

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Line Rahr på mobil 51561321.