Jobbet "Afdelingslæge søges til Akutafdelingen, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Gl. Ringstedvej 4B, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Vi søger en afdelingslæge til et job som akutmediciner - med behandlingsansvar og visitationsret. Du har fokus på kliniske kompetencer og effektive patientforløb – og får et eget ansvarsområde i forhold til dine interesser. Sammen vil vi videreudvikle en velfungerende afdeling med et supergodt arbejdsmiljø. Er det dig vi søger?

De tørre tal og fakta om afdelingen
Afdelingen er opbygget efter forbillede fra visse amerikanske akutafdelinger, hvor patienterne har et kort, koncentreret ophold. Patienter, der indlægges, opholder sig gennemsnitligt i akutmodtagelsen i mindre end fire timer fra ankomst. På de fire timer stiller vi diagnose og opstarter behandling.

Alle læger med funktion i akutafdelingen er ansat i akutafdelingen og vi har visitationsretten ift. indlæggelser på sygehuset. Det sikrer et velfungerende samarbejde og patientflow.

I vores lille sengeafdeling, Akut Diagnostisk Enhed, udreder og behandler vi en varieret gruppe af primært intern medicinske patienter, fx patienter, der skal have en mere kompliceret udredning.

Vores skadestue er video-visiteret og patienterne får oftest en tildelt tid. Så forebygger vi proppede venteværelser.

Vi er 36 læger, heraf ni speciallæger i akutmedicin. Vi arbejder i mindre teams i hverdagen, og afdelingen har ry for at have et godt arbejdsmiljø og præges af en stærk holdånd.

Jobbet

Dine funktioner er af varierende karakter: Lige fra stuegang til supervision af yngre kollegaer og patientkontakt i modtagelsen. Du er ansvarlig for visitation og behandling. I vores skadestuefunktion vil du arbejde tæt sammen med og supervisere behandlersygeplejersker og yngre læger. Og så er du klar til at tage fat på dit eget ansvarsområde efter dine interesser og afdelingens behov- måske undervisning?

Som speciallæge indgår du i det vagtbærende bagvagtslag. Aktuelt er der tilstedeværelse af bagvagt indtil kl. 23 på hverdage og derefter bagvagt på tilkald. Læger i bagvagt deltager både i afdelingens visitation, modtagelse og behandling af de akutte patienter og varetager supervision af de yngre kolleger i for- og mellemvagt. Afdelingen har ansvaret for en bred vifte af patientforløb fra udredning af indlægger via egen læge, til hjertestopbehandling i Akutafdelingen.

Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre vores afdeling, både i forhold til behandlingsregimer og arbejdsgange. Det arbejde er en fælles indsats i afdelingen. Alle har mulighed for at byde ind med forbedrende processer, et område vi ser frem til, at du bidrager til.

Vi tilbyder

 • Et spændende job med mange fremtidige udviklingsområder og -opgaver

 • Garanti for variation i opgaver

 • Et team af engagerede kollegaer

 • Efteruddannelse efter behov (det forventes faktisk…)

 • Indflydelse på klinikkens løbende udvikling

 • Fleksibilitet med hensyn til muligheder for deltid, orlov ved behov og lignende

 • Eget ansvarsområde efter dine interesser og afdelingens behov, fx uddannelse af yngre læger


Faglige og personlige kompetencer

Vi søger efter en læge der er

 • Speciallæge i akutmedicin

 • Gerne har erfaring med kvalitetsarbejde

 • Har erfaring med og interesse i undervisning af yngre kollegaer

 • Har organisatorisk erfaring, fx med vagtplanlægning

Derudover har du gode samarbejdsevner og stor interesse i at udvikle det akutmedicinske speciale.

Det er afgjort en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med akutmedicin i udlandet.


Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Tiltrædelse 1. august 2020 eller efter aftale.

Udgangspunktet er en heltidsstilling, men hvis du har brug en stilling med en anden tidsbrøk, så kan vi også snakke om det.

Kontakt Peter
Skriv til ledende overlæge Peter Hallas på phaa@regionsjaelland.dk, som kan besvare dine spørgsmål. Det er en god idé at bede Peter om en kop kaffe og et uformelt besøg i afdelingen.

Ansøgningsfrist 15. juni 2020 med der er fleksibilitet med startdatoen. Der planlægges samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af kompetencer fordelt på de 7 lægeroller.

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.