Jobbet "Fysioterapeut indenfor det thoraxkirurgiske og hjertemedicinske speciale til Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Da vores erfarne kollega går på efterløn, har vi en fast stilling på 37 t/uge ledig til besættelse 1. februar 2020. Vi søger en ny kollega, som har ben i næsen og de rette personlige kompetencer til at skabe og udvikle gode patientforløb.

Du ansættes i Rehabiliteringsafdelingen i funktionsområde 2 på Odense matriklen, men der kan forekomme arbejdsopgaver på matriklen i Svendborg.

Arbejdet foregår primært på hverdage i tidsrummet kl. 7.30 – 18.00.
Du vil indgå i et weekendvagtrul samt helligdagsvagter.

Dine arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaver vil være varetagelse af fysioterapi til patienter indlagt på Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T, intensiv afdeling VITA og Hjertemedicinsk afdeling B. Du indgår i det daglige kliniske arbejde på afdelingerne, hvor der er tæt kontakt mellem de tværfaglige samarbejdspartnere, det vil sige ergoterapeuter, læger og plejepersonale. Opgaverne vil hovedsageligt være vurdering og behandling af indlagte patienter, herunder udarbejdelse af genoptræningsplaner og vurdering af behov for behandlingsredskaber.   Alle opgaver skal løses i perspektivet ”Patienten først – Helhed og ansvar – Højeste faglighed”.

I weekend- og helligdage vil der være arbejdsopgaver i hele funktionsområdet hvor du vil arbejde på tværs af thoraxkirurgisk, hjertemedicinsk, intensiv, onkologisk, hæmatologisk og pædiatrisk afdeling.

Vi vægter de personlige kompetencer højt, og søger en dygtig fysioterapeut, der

 • har et tydelig fagligt ståsted og en stærk bevidsthed om sin terapeutiske rolle og retning
 • er handlekraftig og proaktiv, og har gennemslagskraft
 • er opsøgende og undersøgende i sin iver efter at udvikle sin egen og gruppens faglighed, og gerne formidler den mono- som tværfagligt
 • brænder for at arbejde med det thoraxkirurgiske og hjertemedicinske speciale og udviklingen af dette sammen med samarbejdspartnere 
 • gerne har sygehuserfaring og arbejdet med respiratoriske funktionsnedsættelser
 • kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient, samt har en anerkendende og positiv indgangsvinkel til sine arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere
 • er ansvarlig og fleksibel og kan prioritere sine arbejdsopgaver
 • kan bevare overblikket og roen i en travl og alsidig hverdag
 • udviser engagement og stabilitet
 • tager initiativ, går forrest og melder sig på banen til diverse opgaver og arbejdsgrupper
 • bidrager aktivt til det gode fællesskab i gruppen
   

Om os 

Rehabiliteringsafdelingen er en selvstændig afdeling med ca. 200 medarbejdere fordelt på 2 matrikler, og med 5 faglige funktionsområder, henholdsvis på OUH i Odense og på OUH Svendborg sygehus.  Vi dækker den terapeutiske intervention inden for stort set alle specialer, for såvel ambulante som indlagte patienter.

I Rehabiliteringsafdelingen vil du blive en del af en selvfungerende gruppe, BT-gruppen, bestående af 9 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut med særlige kompetencer indenfor det hjertemedicinske og thoraxkirurgiske speciale samt intensiv afsnit VITA. Kulturen i gruppen er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement, og lyst til at gøre en forskel i patientforløbene.

Vi arbejder med en værdi, hvor vi sætter patienten først og det betyder at vi holder vores aftaler med patienten og inddrager patienten i relevante beslutninger.   

Du får et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på løbende forbedringer i patientforløbet. Du vil indgå i et team hvor dygtige og engagerede kolleger har fokus på patienten og opgaveløsningen.


Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.  

 

Hvis du har spørgsmål 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Ledende terapeut Eva Friis Kamelarczyk: eva.friis.kamelarczyk@rsyd.dk . Tlf. 2159 1030
Fysioterapeut Line Krum Engebjerg:
line.krum@rsyd.dk.  Tlf. 2126 2751 
Fysioterapeut Lærke Lukasiewicz: laerke.nygaard.lukasiewicz@rsyd.dk. Tlf. 5180 0337

 

Ansøgningsfrist

 

Bemærk ansøgningsfristen er søndag d. 8. december 2019

 

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag d. 12. december 2019