Jobbet "Ph.d. studerende til projekt: RePlay- Motorisk træning for børn med kræft i alderen 1-5 år og deres forældre" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Juliane Marie Centret

Ved BørneUngeKlinikken og børnekræftlaboratoriet (Bonkolab), Rigshospitalet, opslås et 3-årigt ph.d.-studie til besættelse 1. januar 2020 eller snarest herefter.

Vi søger en motiveret akademiker med relevant uddannelsesbaggrund som fx cand.scient i idræt, fysioterapeut med en akademisk overbygning eller lignende, der har lyst til at forske i den motoriske og sociale udvikling hos børn med kræft i alderen 1-5 år.

Forekomsten af kræft blandt børn

Hvert år udvikler 200 børn under 18 år en kræftsygdom, af disse er ca. halvdelen under 6 år.

Kræftbehandling af børn medfører mange og lange indlæggelses- og isolationsperioder. For børnene betyder dette manglende udvikling af motoriske færdigheder og et nedsat fysisk aktivitetsniveau, hvilket i dagligdagen begrænser; deres deltagelse i sports- og fritidsaktivitet samt udvikling af sociale kompetencer. Blandt børn i førskolealderen er fysisk aktivitet i form af leg og bevægelse centralt for deres motoriske, sociale og personlige udvikling og grundet børnenes alder spiller forældrene en afgørende rolle i denne udvikling.

Ph.d. projektets primære fokus

Dette projekt har til formål igennem lege- og bevægelsestræning at forbedre førskolebørn diagnosticeret med kræfts grov motoriske udvikling, at fastholde dem i sociale relationer og at understøtte udviklingen af sociale færdigheder, for at sikre barnets naturlige motoriske udvikling, socialisering og deltagelse i hverdagslivet under behandling.

Ph.d. projektets design

Ph.d. projektet er et randomiseret kontrolleret studie der inkluderer 84 børn i alderen 1-5 år i behandling for kræft på Rigshospitalet. Interventionen består af seks måneders daglig struktureret lege- og bevægelsestræning. Heraf daglig individuel forældreadministreret leg, samt tre ugentlige fællestræninger, for børnene og deres forældre.

Den motoriske udvikling måles før interventionen og ved end-pointet 6 måneder efter diagnose med Peabody Developmental Motor Scales, Second Edition (PDMS–2), samt ved observation af træning og interview af familierne.

En forskningsuddannelse

Projektet omfatter både rekruttering af patienter, træning af børn og forældre, kliniske undersøgelser, spørgeskemaundersøgelse, interviewundersøgelse, observationsstudie samt datahåndtering, kvalitative og kvantitative analyser og publikation.

Du vil arbejde sammen med Rigshospitalets børneonkologiske forskningslaboratorie (bonkolab), børnekræftafdeling, og Rigshospitalets fysioterapi. Du forventes at interagere med vores samarbejdspartnere og deltage aktivt i udenlandske kongresser. Din hverdag vil foregå i et team bestående af forskningsaktive idrætsuddannede, fysioterapeuter, sociologer, antropologer, sygeplejersker og læger med erfaring indenfor klinisk forskning der har fokus på kræft hos børn og unge. Bonkolab har en stab på mere end 80 hel- eller deltidsansatte. Vi brænder for vores projekter og finder glæde i et uhøjtideligt, inspirerende fælles miljø, hvor vi søger at supplere hinanden på bedste vis.

Forventninger til dig

Du har en relevant akademisk uddannelse og er nysgerrig, engageret, ambitiøs og struktureret samt har flere års erfaring med lege- og bevægelsestræning med børn og forældre.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår I henhold til overenskomst.

Ansøgningsprocedure
Skriftlig ansøgning med kort motivationsbrev, C.V. og publikationsliste sendes via linket senest 15. december kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler påtænkes afsluttet senest 20-12-2019.

Ved behov for yderligere information rettes henvendelse til projektleder, Hanne Bækgaard Larsen på tlf. 3545 9647.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.