Jobbet "Ambitiøs afdelingsjordemoder til Herlev Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Hver dag er mors dag på Herlev Hospital!

Derfor søger vi en ambitiøs afdelingsjordemoder med godt humør og bred klinisk erfaring, som brænder for at være med til at hjælpe nye borgere til verden på en stor afdeling med et stærkt fagligt miljø.

Stillingen er i udgangspunktet på 37 timer med arbejdstid i 12 timers vagter hele døgnet.

Hvilke muligheder har du hos os?

Vi har brug for en afdelingsjordemoder, der har flere forskellige kompetencer og præferencer. Som afdelingsjordemoder indgår du i et team med andre afdelingsjordemødre. Din nærmeste leder er vicechefjordemoderen på fødegangen. Det er den samlede jordemoderledelse samt chefjordemoderen der leder afdelingsjordemodergruppen, som består af 10 afdelingsjordemødre. Dine muligheder for udvikling går i en faglig og organisatorisk retning.  I 2020 opstarter vi et udviklingsforløb for afdelingsjordemodergruppen i Regionen der hedder Ledelse af funktioner. Det er vores ambition, at alle afdelingsjordemødre arbejder ud fra vores faglige vejledninger og følger hospitalets strategi Godt Behandlet, og som derfor får mulighed for kompetenceudvikling ift. at kunne følge faglige standarder i afdelingen. Afdelingsjordemoderen er værdibærer og understøtter det gode arbejdsmiljø. Afdelingsjordemoderen faciliterer nye initiativer og tiltag i afdelingen i tæt samarbejde med vicechefjordemødrene, chefjordemoderen, de afsnitsledende overlæger for fødegangen, fødemodtagelsen og akutmodtagelsen for gravide.  

Hvordan er det faglige miljø?

Vi mødes på tværs af fag, fordi vi gerne vil gøre vores bedste for familierne, og vi har derfor et stærkt og omfattende samarbejde både før, under og efter fødslerne. Det fordrer stor respekt for og hensyn til hinanden, og det fodrer et spændende og rummeligt fællesskab. Vi afholder tea-time møder to gange om ugen, hvor dilemmaer, input og videndeling fylder på dagsordenen - og på vores tværfaglige konferencer er læringsrum også et tilbagevendende punkt. 

Hvordan er arbejdsmiljøet?

Vi stiller skarpt på, at hver fødsel skal gå godt, og være så tryg og glad en oplevelse for alle, så små nye liv kan få den bedst tænkelige start. Det kræver et godt og konstruktivt arbejdsmiljø, også når vi løber stærkt. Derfor vægter vi i meget høj grad at have dygtige medarbejdere, som ønsker at bidrage til vores fælles trivsel på afdelingen.

JOIN os

Som afdelingsjordemoder får du tilrettelagt den introduktion du har brug for at kunne udfylde din nye funktion. Indtroduktionsprogrammet JOIN vil blive tilrettelagt efter dine kvalifikationer og kompetencer.  Du vil blive introduceret til hele afdelingen og gå i følgevagt med kollegaer. JOIN hjælper dig til at blive en uundværlig del af vores faglige og sociale miljø. Vi har supervision, karriereplanlægning og kompetenceudvikling - og i 2020 indfører vi en lønmodel baseret på kompetencetrin.

Hvad med afdelingens fysiske rammer?

I 2020 flytter vi ind i det nybyggede Kvinde Barn Center, hvor arkitekturen skaber optimale rammer for gode patientforløb. Når gravid-, og fødemodtagelse, fødeafdeling, fødeklinik og barsel- og svangerafsnit flytter i den nye bygning, giver det nye og spændende muligheder for vores måde at arbejde på, og vi er i fuld gang med at planlægge og træne nye arbejdsgange.  

Er du nysgerrig?

Du er velkommen til at ringe for at få en snak eller komme til en uformel kaffeaftale, du kan kontakte

  • Vicechefjordemoder Andrea Vinten på tlf. 38682437
  • Chefjordemoder Vibeke Spring Lafrenz på tlf. 20366903

Ansøgningsfrist: 

15. december 2019

Samtaler afholdes: 

19. december 2019

Læs mere på:

https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-foedsel/Sider/default.aspx