Jobbet "Psykolog OPUS Aabenraa" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Opnørplads 1-3, 3., 6200 Aabenraa

Dit næste skridt

Psykolog til OPUS Team Aabenraa

37 timer/ uge

 

Vi søger pr. 1. februar 2020 en psykolog i OPUS team, Aabenraa.

 

OPUS Aabenraa er et specialiseret psykiatrisk tværfagligt team som varetager ambulant udredning og behandling af 18-29 årige med debuterende skizofreni eller mistanke herom. Det treårige behandlingsforløb i OPUS er baseret på principperne i den nationale OPUS-behandling. Formålet med behandlingsindsatsen er, at den psykisk syge unge får en tilværelse så nær egne præmisser som muligt. Via en netværksindsats fastholdes patienten så vidt muligt i beskæftigelse og sociale relationer, så identitet kan fastholdes og personlig udvikling fortsætte. OPUS tilstræber at fastholde patienter i behandling og at forebygge indlæggelser.

OPUS arbejder med relationsbehandling, der bygger på psykodynamisk forståelsesramme med inddragelse af andre behandlingsmetoder, når det er relevant for patienten.

 

I OPUS vil der være vistations, - udrednings- og behandlingsopgaver, samt supervisionsopgaver for psykologen, afhængigt af dennes kompetencer. Vi kunne ønske os en psykolog, der har erfaring med målgruppen, og med uddannelse og erfaring i psykopatologisk udredning og psykologisk undersøgelsesmetode, samt i supervision, undervisning, og eventuelt debriefing.

Der er aktuelt 2 psykologer i OPUS. Psykologen vil endvidere indgå i et fagligt fællesskab med de i alt 21 psykologer i Psykiatrien i Aabenraa. I den tværfaglige personalegruppe i OPUS er der 14 medarbejdere samt sekretariat.

 

Dine opgaver i OPUS vil være;

 • foretage psykologisk udredning, diagnostik og psykologisk testning.
 • indgå i og udvikle teamets psykoedukations- og behandlingsopgaver.
 • deltage i konferencer, herunder relationskonferencer, og i øvrigt tage medansvar for teamets fortsatte udvikling og trivsel.
   
  Derudover varetager psykologen arbejdsopgaver på tværs af de enkelte afsnit i psykiatrien i Aabenraa: supervision af tværfagligt personale, monofaglig supervision alt efter psykologens uddannelsesniveau, debriefingopgaver og undervisningsopgaver
   
  Vi tilbyder:
 • gode muligheder for oplæring, vejledning og supervision
 • et dynamisk psykologfagligt miljø og fællesskab
 • faglig sparring i et ambitiøst tværfagligt team karakteriseret ved gensidig respekt, opbakning og faglighed
 • et veludbygget OPUS team med gode fysiske rammer
   
  OPUS Team, Aabenraa er en del af Psykiatrien i Aabenraa, der er én af fire hovedfunktioner i psykiatrien i Region Syddanmark (se www.regionsyddanmark.dk).
   
  Yderligere oplysninger kan fås hos ledende psykolog Mette Braad på telefon 20513819 eller (mette.outtrup.braad@rsyd.dk), ved overlæge Ida Marie Jacobsen, OPUS på 9944 6129 eller Ida.Marie.Jacobsen@rsyd.dk) eller funktionsleder Bodil Thomsen, (Bodil.Thomsen2@rsyd.dk) OPUS på 24791980
   
  Ansøgningsfrist mandag d 9.december 2019. Ansøgningen indsendes elektronisk
  Ansættelsessamtaler afholdes onsdag d 11.12. 2019 mellem 12-15.
  Kandidater der indkaldes til samtale indkaldes telefonisk mandag d 9.12 om eftermiddagen
  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske regioner og Dansk Psykologforening.