Jobbet "Vikar for ergoterapeut søges til Afsnit 1, Fysio- og Ergoterapien, Aarhus Universitetshospital Skejby" er udløbet

Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Med tiltrædelse den 1. januar 2020 eller hurtigst muligt derefter søger vi i Afsnit 1 en ergoterapeut til et vikariat på 31-37 timer pr. uge. Stillingen er på nuværende tidspunkt på 31 timer, men hvis der tilføres flere timer til ergoterapeutgruppen, er der eventuelt mulighed for yderligere timer. Vikariatet er frem til den 31. december 2020.
 
Dine arbejdsopgaver vil være patientarbejde på de afdelinger Afsnit 1 dækker med særlig tilknytning til Intensiv, Blodsygdomme, hjerte/thorax og Infektionsmedicin. Derudover dækning på de øvrige afdelinger, som Afsnit 1 dækker. Afdelingsarbejdet indbefatter bl.a. dysfagivurderinger, ADL vurdering, kognitive vurderinger vejledning/instruktion, udarbejdelse af genoptræningsplaner og dokumentation i EPJ. Arbejdstiden er mellem 08.00-16.00. Endvidere kan der være arbejdsopgaver i forbindelse med ambulante patienter. Der er vagtarbejde i forbindelse med jul og påske.
  
Vi tilbyder
 • Et job i en dynamisk afdeling, hvor der løbende er fokus på fagets udvikling, kvalitetssikring og forskning
 • En arbejdsplads, hvor der er mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Ansættelse i en seriøst arbejdende gruppe med godt humør
 • Højt fagligt niveau
 • Grundig indførsel og evt. oplæring i arbejdsopgaverne.
 
Vi ser gerne, at du
 • har erfaring med akut syge patienter og kronisk syge patienter i hospitalsregi
 • har erfaring med dysfagi, og vi ser gerne, at du har et relevant kursus ift. dette
 • har erfaring med kognitive tests
 • evt. har erfaring inden for intensivområdet inkl. kendskab til tuber
 • evt. har erfaring med undersøgelse og behandling af patienter med neurologiske problemstillinger
 • har lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde med fysioterapeuter, pleje- og lægegruppen på de kliniske afsnit
 • har gode kompetencer mht. fleksibilitet, selvstændighed samt evne til at bevare overblikket i en travl hverdag, som ofte er uforudsigelig og hvor lagte planer ofte må revideres
 • kan trives på en arbejdsplads, der er i konstant forandring, og at du ser muligheder frem for begrænsninger.
 
Vi er ét af de fem afsnit som Fysio- og Ergoterapien består af. Afsnit 1 er en tværfaglig gruppe bestående af både ergoterapeuter, fysioterapeuter, SOSA og en funktionsleder. Gruppen er blandet både alders- og erfaringsmæssigt.
 
Visionen for Aarhus Universitetshospital er ”Den største viden – den bedste behandling”. I Fysio- og Ergoterapien understøtter vi bl.a. denne vision med vores forsknings- og udviklingsstrategi. Vi har i afdelingen en forsknings- og udviklingsenhed og udviklingsterapeuter. Ligeledes understøtter vi visionen med afholdelse af årlige MUS- samtaler med udarbejdelse af individuelle handleplaner, ligesom der udarbejdes årlige kompetenceudviklingsplaner i de respektive afsnit.
 
Aarhus Universitetshospital er uddannelsessted for såvel ergoterapeut- som fysioterapeutstuderende. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag at vejlede studerende og inddrage dem i arbejdet.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.
 
Yderligere oplysninger fås ved ledende terapeut Birgitte Bille Brahe på 7845 6730.
 
Ansøgningsfrist torsdag den 5. december 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.