Jobbet "Barselsvikariat som neuropsykolog til Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Et barselsvikariat (30t/uge) som neuropsykolog ved Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/ Traumatisk Hjerneskade ønskes besat den 1. februar 2020 eller snarest derefter og ti måneder frem.

Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade varetager for Østdanmark højt specialiseret hjerneskaderehabilitering. Vores klinik tilhører organisatorisk Rigshospitalet, men er fysisk placeret på Hvidovre Hospital. Vi har 22 senge til højt specialiseret rehabilitering af patienter med svær hjerneskade. Patienterne overflyttes typisk til klinikken, når intensiv behandling ikke længere er nødvendig. Under indlæggelse i klinikken gennemgår patienterne et intensivt rehabiliteringsforløb, som involverer mange forskellige faggrupper. Indlæggelsestiden er gennemsnitlig to måneder.

Klinikken har også et ambulatorium, hvor patienterne følges op til 18 måneder efter hjerneskaden, og vi modtager nyhenviste patienter til ambulant vurdering. Desuden har vi en forskningsenhed. Vi arbejder i et interprofessionelt teamsamarbejde (IPLS), der tager sigte på behandling og rehabilitering af patientens fysiske, kognitive, sproglige, emotionelle og sociale funktioner. Vi er i alt ca. 120 ansatte fordelt på mange faggrupper, og du vil som neuropsykolog indgå i et tæt samarbejde med de øvrige faggrupper, hvorfor det er afgørende, at du besidder gode samarbejdsevner.

Der er aktuelt ansat 5 neuropsykologer, og du vil indgå i en personalegruppe bestående af neuropsykologer, logopæder, socialrådgiver samt forskere i neurorehabilitering.  

Vi søger en neuropsykolog med interesse og gerne erfaring fra neurorehabilitering.

Som neuropsykolog har du følgende arbejdsopgaver:  

  • Bevidsthedsvurdering og klinisk observation af indlagte voksne patienter
  • Neuropsykologisk screening/undersøgelse af indlagte patienter
  • Informerende og støttende samtaler med patienter og pårørende
  • Behandlingsansvar og deltagelse i tværfaglige patientrettede målsætningsmøder og statusmøder
  • Ambulante opfølgende samtaler og vurderinger med tidligere indlagte patienter
  • Samtale og neuropsykologisk screening af nyhenviste patienter i ambulatoriet
  • Undervisning og supervision af afdelingens personale
  • Udarbejdelse af genoptræningsplaner

Vi tilbyder et spændende job i en dynamisk klinik med en travl hverdag, hvorfor fleksibilitet og omstillingsparathed er vigtige evner. Du vil gennemgå et omfattende introduktionsprogram og modtage supervision i det kliniske arbejde 

Stillingen besættes på overenskomstmæssige vilkår. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende neuropsykolog Anne Norup på tlf. 38 62 24 56.

Ansøgningsfristen er fredag den 12. december 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 16.12.2019.