Jobbet "1 specialeansvarlig radiograf til konventionel røntgen, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En stilling som specialeansvarlig radiograf i DR røntgen ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020 eller efter aftale.
 
Stillingen er en fuldtidsstilling i DR.
 
Vi har brug for en specialeansvarlig, som brænder for DR og har brede kompetencer indenfor området. Du skal have gode samarbejdsevner og lyst til løbende optimering og udvikling indenfor DR. Du vil være med i afviklingen af daglig drift i modaliteten
 
Om stillingen
Om dig
 • Du har autorisation som radiograf
 • Du har bred praktisk erfaring
 • Du er initiativrig og ansvarsbevidst
 • Er du beskrivende radiograf, ser vi det som en fordel
 • Du har praksiserfaring indenfor specialet gennem minimum 2 år
 • Du brænder for at udvikle, og have fokus på kvaliteten
 • Du er rollemodel og medvirker til at skab overblik over muligheder og begrænsninger i specialet
 • Du opsøger ny viden, og sikrer såvel faglig som personlig udvikling
 • Du er ansvarlig for udvikling og udarbejdelse af instrukser og vejledninger indenfor specialeområdet
 • Du er god til at koordinere og samarbejde loyalt og respektfuldt i et tværfagligt miljø
 • Du har lyst til at engagere dig i uddannelsen af radiografstuderende samt er god til at supervisere og undervise kolleger.
 • Du kan bevare overblikket i travle situationer
Vi tilbyder
 • En udfordrende og spændende hverdag, hvor kvalitet og patient er i centrum
 • Et arbejdsfællesskab, der er præget af teamwork og samarbejde
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Vi lægger vægt på åbenhed og trivsel for medarbejderne, hvorfor et psykisk og fysisk arbejdsmiljø prioriteres højt
 • en afdeling i rivende udvikling
 • en individuel møde- og arbejdsplan, som du selv har indflydelse på
Der kan rekvireres en funktionsbeskrivelse her.

Vi kan tilbyde
Et selvstændigt job i en dynamisk afdeling med overvejende kliniske, men også pædagogiske og administrative opgaver.
 
Vi er en dynamisk afdeling med ca. 75 fotograferende, som både modtager elektive og akutte patienter til udredning, undersøgelser og behandling.
Vi ser os selv som en attraktiv arbejdsplads, hvor der ses muligheder frem for begrænsninger. Et sted, hvor der er mulighed for udvikling, og hvor alle medarbejdere tager del i at skabe en spændende hverdag ved egen og fælles kraft.
 
Afdelingen har stor fokus på bæredygtighed og arbejder med mange konkrete indsatser.
Hos os er der mulighed for specialisering, oplæring og kompetenceudvikling. Afdelingens vision er, at der skal lægges større vægt på forskning, hvorfor det også vil være muligt at deltage i små udviklingsprojekter samt større forskningsprojekter. 
 
Om afdelingen
Fremtidens Akuthospital i Viborg, Regionshospitalet Viborg, er akuthospital for borgere i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, i alt 241.000 borgere. Det aktuelle radiologiske akutberedskab (24/7) ligger i afdelingens hovedafsnit i Viborg, hvor også de mere specielle undersøgelser og behandlinger foretages – MR, CT, UL, gennemlysning og røntgen med tilhørende interventioner. I Skive foretages CT- og røntgenundersøgelser.
 
Kræft- o.a. udredningspakker samt elektive undersøgelser fra HE-Midts område og praksis, udføres både i Viborg og i afdelingens afsnit i Skive og i samarbejde med det radiologiske afsnit i Diagnostisk Center i Silkeborg.
 
Afdelingen er fuldt digitaliseret og arbejder papirløst med fuld integration imellem systemerne inkl. digitalt diktat med talegenkendelse. I Viborg er der allerede fuld digital integration med Midt-EPJ
 
Relateret til Regionshospitalet Viborgs specialer: Traumatologi, kirurgi, urologi, ortopædi, karkirurgi, mammakirurgi, pædiatri, neurologi, lungemedicin, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, endokrinologi, gynækologi/obstetrik og intensiv terapi samt praksis foretog afdelingen i 2018 137.222 radiologiske undersøgelser og behandlinger (UX- og K-koder) fordelt på konventionelle røntgenundersøgelser, CT-, MR- og UL-skanninger samt interventionelle procedurer.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Skive, Regionshospitalet Silkeborg samt Regionshospitalet Hammel Neurocenter og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland fraset universitetshospitalerne.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Billeddiagnostisk Afdeling.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen og arbejdsforhold kan fås ved henvendelse til Afdelingsradiograf Lise Fynboe på tlf. 2467 6393.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest onsdag den 8. januar 2020.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 16. og 17. januar 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.