Jobbet "Vikar for fysioterapeut søges til Afsnit 1, Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Med tiltrædelse den 1. januar 2020 eller hurtigst muligt derefter søger vi i Afsnit 1 en fysioterapeut til et vikariat inden for mave- og tarmkirurgi samt urinvejskirurgisk speciale på 35 timer om ugen. Specialerne indgår i et fysioterapeutisk team, som også dækker leversygdomme og nyresygdomme, hvor der skal dækkes ind ved kollegaers fravær. I vagtarbejde vil der skulle dækkes ind i de øvrige specialer i Afsnit 1. Vikariatet er frem til den 31. december 2020.
 
Dine arbejdsopgaver er primært mobilisering, træning, respirationsfysioterapi, instruktion og vejledning, tilpasning og udlån af hjælpemidler, udarbejdelse af status og genoptræningsplaner samt dokumentation i EPJ på de kliniske sengeafdelinger. Du vil arbejde i tæt samarbejde med afdelingens andre terapeuter samt afdelingens personale. Arbejdstiden er i øjeblikket mellem 08.00-16.00. Der er weekendarbejde ca. hver sjette uge, samt der er vagter i dagstiden på helligdage.  
 
Vi tilbyder
  • en arbejdsplads, hvor der er mulighed for faglig og personlig udvikling
  • et job i en dynamisk afdeling, hvor der løbende er fokus på fagets udvikling, kvalitetssikring og forskning
  • ansættelse i en seriøst arbejdende gruppe med godt humør.
 
Vi forventer
  • at du har erfaring med patientarbejde i hospitalsregi
  • at du har erfaring med respirationsfysioterapi
  • at du er empatisk, åben og realistisk i mødet med og behandlingen af mennesker med livstruende/kroniske sygedomme
  • at du har lyst til at bidrage til at udvikle faget inden for eget speciale
  • at du har gode kompetencer mht. fleksibilitet og evne til at bevare overblikket i en travl hverdag som ofte er uforudsigelig, og hvor lagte planer ofte må revideres
  • at du kan trives på en arbejdsplads, der er i konstant forandring, og at du ser muligheder frem for begrænsninger.
 
Vi er ét af de fem afsnit som Fysio- og Ergoterapien består af. Afsnit 1 er en tværfaglig gruppe bestående af både ergoterapeuter, fysioterapeuter, SOSA og en funktionsleder. Gruppen er blandet både alders- og erfaringsmæssigt.
 
Afsnit 1 er opdelt i tre teams. Der er to fysiopterapeutiske teams – det ene team dækker nyresygdomme, urinvejskirurgi inkl. bækkebundspatienter, leversygdomme og mave- og tarmkirurgi. Det er i dette team vi mangler en vikar. Det andet fysioterapeutiske team dækker kræft, plastikkirurgi, øre-næse-hals, blodsygsomme, DCPT, lymfødemklinik og cancer mammahold. I Afsnit 1 er der også et ergoterapeutisk team, som dækker alle ovennævnte specialer, der er i Afsnit 1 samt i Afsnit 2.
 
Visionen for Aarhus Universitetshospital er ”Den største viden – den bedste behandling”. I Fysio- og Ergoterapien understøtter vi bl.a. denne vision med vores forsknings- og udviklingsstrategi. Vi har i afdelingen en forsknings- og udviklingsenhed og udviklingsterapeuter. Ligeledes understøtter vi visionen med afholdelse af årlige MUS- samtaler med udarbejdelse af individuelle handleplaner, ligesom der udarbejdes årlige kompetenceudviklingsplaner i de respektive afsnit.
 
Aarhus Universitetshospital er uddannelsessted for såvel ergoterapeut- som fysioterapeutstuderende. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag at vejlede studerende og inddrage dem i arbejdet.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger fås ved ledende terapeut Birgitte Bille Brahe på 7845 6730.
 
Ansøgningsfrist er 09. december 2019. Vi holder ansættelsessamtaler tirsdag den 17. december 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.