Jobbet "Vagtgående bioanalytikere til Transfusionscenteret, Næstved Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 77 B, 4700 Næstved

Dit næste skridt
 

Der er tale om fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge fra 01.01.20 eller snarest derefter. Stillingerne er med vagter.

Arbejdstider

Dagarbejde på hverdage kl. 08.00 til 15.30

Aften/natarbejde (hverdage): 15.00 til 23.00 og derefter rådighedsvagt fra vagtværelse fra kl. 23.00 til 08.00.

Arbejde weekend og helligdage:

08.00 til 15.30 og derefter rådighedsvagt fra vagtværelse fra kl. 15.30 til 08.00

Det er et krav at du er uddannet / autoriseret bioanalytiker.

Vi tilbyder

Et arbejdsområde der omfatter funktioner i forbindelse med

 • Blodtyper på patienter, gravide og donorer
 • BAC og BF-tester
 • Udlevering af blodprodukter
 • Specialserologi med udredning på blandt andet hæmatologiske patienter og gravide
 • Deltagelse i vagtordning i eksisterende rulleplan
 • Blodprøvetagning på patienter i vagtperioden
 • Et rart kollegateam 
 • Et akkrediteret laboratorium efter ISO 15189

Vi ønsker

 • Ansøgere med uddannelse som bioanalytiker og gerne erfaring med Klinisk Immunologi
 • Ansøgere med erfaring for vagtarbejde
 • At du er udadvendt, positiv, har gode samarbejdsevner og et godt overblik
 • At du er fleksibel og omstillingsparat, da afdelingen til stadighed forandres og udvikles
 • At du er robust og kan lide at have travlt
 • At du er engageret og motiveret
 • Ansøgere som taler, skriver, læser og forstår dansk

Klinisk Immunologisk Afdelings organisering og profil

Vi er en stor organisation med ca. 130 ansatte. Vi er en fælles regional afdeling med hovedafdeling på Næstved. Denne flyttes til Køge, når det nye Universitets Sygehus står klar i 2023 og det kan komme på tale at flytte serologi- og vagt-funktionen før dette. 

Vi betjener alle regionens sygehuse og har afsnit på regionens sygehuse i Slagelse, Holbæk, Nykøbing Falster og Roskilde. På disse afsnit udføres donortapning og patientnære analyser. I Næstved udføres, udover donortapning og patientnære analyser, al komponentproduktion, specialserologi, virusanalyser og immunologiske udredninger. Der udføres også donortapning i Køge og i vores to mobile enheder. Vi høster stamceller i Roskilde. Disse forarbejdes og opbevares i Næstved.

Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter DS/ISO 15189 og inspiceres af Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til blod- og vævsloven.

Vi er en uddannelsesaktiv afdeling med bioanalytiker-, speciale- og phd-studerende. Endvidere har afdelingen en del forskningsaktivitet, fortrinsvis indenfor Det Danske Bloddonorstudie, psoriasis, gigt, biomarkører for tidlig cancer og stamceller.

I Næstved er vi ca. 60 ansatte. Medarbejdergruppen består af bioanalytikere, sygeplejersker, SSA'er, servicemedarbejdere, sekretærer, akademikere og læger.

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende aftale / overenskomst og principperne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger om stillingerne og funktionsbeskrivelse fås ved henvendelse til ledende bioanalytiker Lise Dahl, 30 66 04 50.

Ansøgningsfrist 12.12.19

Samtaler uge 51

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave