Jobbet "Social- og sundhedsassistent til Danmarks bedste FAM" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kløvervænget 25, indgang 64, 5000 Odense C

Dit næste skridt

 

Vi søger en engageret og omstillingsparat SSA til FAM i en fast stilling på 37 timer eller efter aftale. 

 

I FAM modtager vi patienter fra 11 forskellige specialer. FAM er en dynamisk afdeling med mange spændende og komplekse patientforløb som kræver pleje og behandling på et højt niveau. 

 

 Fælles Akutmodtagelse (FAM) er Danmarks største akutmodtagelse og vi sætter national og international standard for patientbehandling og –pleje samt forskning i akutmedicin. Vores FAM er en del af et Universitetshospital og vi stræber efter at højne standarden og at udvikle akutspecialet på et højt akademisk niveau. Vi arbejder forsknings- og evidensbaseret og fungerer som et eksperimentarium for patientforløb og arbejdsgange på vej mod nyt OUH. FAM blev etableret i 2012 og vi har på knapt 8 år formået at blive den førende akutmodtagelse med stor interesse og bevågenhed fra både ind- og udland.  

 

I FAM modtager vi i døgnet 250 patienter, som kommer fra egen læge, fra det præhospitale eller direkte ind fra gaden. Der er 140 sygeplejersker ansat og 8 social og sundhedsassistenter. Derudover er der 11 fastansatte overlæger i FAM, 8 KBU-læger, to intro læger i Akutmedicin, 38 lægesekretærer og fast tilknyttede serviceassistenter. Vi har derudover et tæt samarbejde med terapeuter, bioanalytikere og AkutTeam Odense.  

 

FAM omfatter bl.a.: 

  • Akutmodtagelse af alle medicinske, organkirurgiske, ortopædkirurgiske og neurologiske patienter 
  • Traumemodtagelse af svært tilskadekommende patienter fra hele Region Syddanmark 
  • Brandsårsafdeling med landsdelsfunktion 
  • Visiteret skadestue 
  • 40 FAM senge til accelererede patientforløb med forventet indlæggelse under 48 timer.

 

 

Arbejdsgangene er struktureret i patientforløb som er tilknyttet de enkelte specialer. Social og sundhedsassistenterne i FAM er desuden tilknyttet Lægevagten i en brobyggende funktion, hvor I assisterer lægevagten og skaber en god forbindelse til FAM for de patienter der skal indlægges her. Desuden assisterer Social og sundhedsassistenterne gynækologen i vores akut gynækologiske ambulatorium i hverdagene.  

 

Hvem søger vi? 

 

Vi søger en social og sundhedsassistent, der har fokus på det hele patientforløb med patienten i centrum, som er omstillingsparat og trives i et miljø med meget vekslende arbejdstempo og arbejdsopgaver. Samtidig kan du trives med, at det er sygeplejerskerne der har det primære ansvar for patientens pleje og mange af de opgaver du har er tildelte plejeopgaver. Vores patienter modtages døgnet rundt, så du skal være indstillet på skiftende vagter(ca. 8 aften og/eller nattevagter på 4 uger) og weekendvagt hver anden uge. Vi anvender MinTid og vores arbejdstilrettelæggelse er fleksibel og du har stor indflydelse på din vagtplan.  

 

Vi kan tilbyde god introduktion til afdelingen og til plejeopgaverne i afdelingen samt mulighed for videreuddannelse. Desuden vil du deltage i hjertestopundervisning, in-situ simulationer og andre hands-on undervisninger.  

 

Tiltrædelse 1/2 2020. Vi holder løbende ansættelsessamtaler.  

 

Hør mere 

 

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Afdelingssygeplejerske Marianne Toft på telefon24633367 eller email: Marianne.Toft@rsyd.dk  eller afdelingssygeplejerske Gitte Drost 4024 7357 eller å mail gitte.drost@rsyd.dk

 

Hvis du ikke har været ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

 

Region Syddanmark er en ansættelsesmyndighed.  

 

En forudsætning for ansættelse i stillingen er, at vi kan indhente en ren børneattest.