Jobbet "Ergoterapeut til Psykiatrisk Afdeling Middelfart" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Østre Hougvej 70, 5500 Middelfart

Dit næste skridt

Ergoterapeut til Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Fra 1. januar 2020, eller snarest herefter, søger vi en ergoterapeut til et 6 måneders vikariat (til midt juni 2020) på 34 timer til vores Retspsykiatriske rehabiliteringsafsnit P5.

Psykiatrisk Afdeling Middelfart varetager den retspsykiatriske funktion, der dækker hele Region Syddanmark og en almenpsykiatrisk funktion, der dækker Middelfart og Assens kommuner. Afdelingen har i alt 104 døgnpladser. Ud over døgnpladserne har vi en lokalpsykiatri og retspsykiatrisk distriktspsykiatri som forestår den ambulante behandling af vores patienter.

Ergoterapien består af 11 ergoterapeuter med egen monofaglig ledelse. Vi er en gruppe af engagerede og veluddannede ergoterapeuter, som søger at yde den bedste behandling for den enkelte patient.

Du bliver ansat i Ergoterapien med tilknytning til Retspsykiatrisk rehabiliteringsafsnit P5, som er et åbent afsnit med 14 døgnpladser. Patienterne som er indlagt i afsnittet har anbringelsesdom. Patienterne repræsenterer et bredt spektrum af psykiatriske diagnoser, hvor af mange også har eller har haft et misbrug.

Ergoterapeuterne indgår i både det mono- og tværfaglige behandlingsarbejde og bidrager bl.a. med at:

 • implementere SI metoder/redskaber i sengeafsnit
 • Forestå åbent værksteds tilbud for almen og rets psykiatrisk rehabiliterings afsnit
 • Undersøge og vurdere patienters funktionsniveau og støttebehov (ADL-undersøgelse, AMPS, Mohost)
 • Deltagelse i tværfaglige konferencer
 • Forestå træning/vedligeholdelse af funktionsniveau
 • Udfærdige genoptræningsplaner
 • Arbejde klientcentreret med udgangspunkt i de canadiske modeller eller MoHo
 • Forestå gruppebehandling alene, i samarbejde med andre ergoterapeuter og tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Deltage i den løbende lærings- og udviklingsproces, der sker i afdelingen, hvor der blandt andet er fokus på at nedbringe brugen af tvang
 • Muliggøre aktivitet og deltagelse under indlæggelse bl.a. via tilbud om værksteds- og køkkenaktiviteter.

Vi kan tilbyde:

 • God introduktion
 • Mentorordning
 • Stor grad af indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdsopgaver
 • Supervision hver 2. uge
 • Fagmøder 1. gang i måneden
 • Faglig sparring og udvikling både i det tværfaglige og det monofaglige samarbejde
 • Et spændende og udfordrende job, hvor man skal kunne tænke kreativt og ud af boksen for at få motiveret patienterne til samarbejde og behandling
 • Ansættelse i en afdeling hvor fagligheden er i højsæde både tværfagligt og monofagligt
 • Arbejdstid som p.t. er i dagtiden med weekend og helligdagsfri

 Vi søger en ergoterapeut

 • Som har psykiatrisk erfaring (gerne retspsykiatrisk)
 • Som har lyst til at være med til at udvikle og anskueliggøre ergoterapi i psykiatrien
 • Som er fagligt godt funderet
 • Der ikke er bange for at være aktiv deltagende til konferencer, teammøder mm.
 • Som er fleksibel, initiativrig og selvstændig
 • Der er god til at inspirere og motivere
 • Der har lyst til at samarbejde på tværs af afsnittene med de andre ergoterapeuter
 • Som gerne er AMPS kalibreret
 • Har kognitiv uddannelse
 • Kan reflekter over egen praksis, er udviklingsorienteret og fleksibel
 • Der er indstillet på i perioder at være følgeterapeut for ergoterapeutstuderende
   

Hvis du vil vide mere kan du kontakte ledende ergoterapeut Pernille Thomsen på 24990025

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst.

Afdelingen ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest.

Ansøgningsfrist 15. december 2019

Ansættelsessamtaler 20.december 2019 (Om formiddagen)