Jobbet "Ergoterapeut til intensivt afsnit SL2, Psykiatrisygehuset i Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Er du ergoterapeut – og vil du være med til at gøre en forskel?

Pr. 01.02.20 eller snarest muligt søges en ergoterapeut til intensivt sengeafsnit SL2. Stillingen er på 32-37 timer pr. uge og i blandede vagter. Herunder aften og weekend.

Afsnit SL2 er placeret i det nye psykiatrisygehus i Slagelse, som er Danmarks nyeste og mest moderne psykiatrisygehus. SL2 er et intensivt psykiatrisk afsnit, hvor der er 17 sengepladser.

I januar 2018 konverterede afsnittet fra integreret til intensivt afsnit, hvilket medgav en opnormering i personalegruppen, som vi løbende ansætter.

Vores kerneopgave er i samarbejde med det øvrige personale i huset, at yde respektfuld og relations baseret pleje og behandling til psykisk syge patienter, der har behov for indlæggelse.

De nærmeste samarbejdspartnere er patienten, pårørende, bosteder, afsnit SL4, Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM), distriktspsykiatrien, kommuner, praktiserende læger, hjemmeplejen mm.

I behandlingstilbuddet arbejder vi bl.a. aktivt med

 • At inddrage patienten i pleje og behandlingen
 • Vi arbejder ud fra de miljøterapeutiske principper med en kognitiv tilgang
 • Vi arbejder med deeskalering og mentalisering som et led i at nedbringe tvang
 • Vi arbejder i teams som kontaktpersoner
 • Psykoedukation, både til indlagte patienter og deres pårørende
 • Integrere safeward i afsnittet

Som medarbejder hos os, vil du opleve

 • Høj grad af selv- og medbestemmelse
 • Arbejde med sikkerhed og nedbringelse af tvang
 • Masser af udfordringer og ansvar
 • Arbejder med aktiviteter, som led i behandlingen
 • Et personale der vægter høj faglighed, sparring og refleksion
 • Et tæt samarbejde med stor forståelse for hinanden
 • Indflydelse på egen arbejdssituation i et vekslende job med mange udfordringer

For at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv, vægter vi udvikling af dine faglige og personlige kompetencer højt – her får du lov til at bruge dig selv og være kreativ i opgaveløsningen.

Vi kan tilbyde

 • Introduktion og oplæring der passer dit erfaringsniveau
 • Mentorordning
 • Supervision efter behov
 • Glade og positive kollegaer der elsker udfordringer
 • Et personale der er gode til at få bragt smil og humor ind i dagligdagen

Kan du matche dette, og synes du, det lyder spændende, hører vi gerne fra dig. Vi ser gerne, at du har psykiatrisk erfaring.

Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Anette Bramming-Hansen eller ergoterapeut Connie Hybholt.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Psykiatrien i Region Sjælland indhenter (§22) straffeattest ved alle nyansættelser.

Ansøgningsfrist 15.12.19

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Du bliver en del af Psykiatrien Vest:
Et hospital i udvikling med ca. 430 ansatte og hovedfunktioner for voksne over 17 år inden for akutmodtagelse, døgn-, og ambulante funktioner. Psykiatrien Vest har specialfunktioner inden for behandling af affektive tilstande, traumatiserede flygtninge, PTSD og oligofreni. Vi er ved at etablere en Steno-diabetes-psykiatrienhed og har partnerskabsaftaler med Holbæk og Slagelse sygehuse. Vi har egen forskningsenhed med en professor i psykoterapi og flere ph.d. studerende. Derudover indgår vi i en del projekter, der skal sikre tættere samarbejde med vores kommuner. Vi arbejder målrettet med at få nedbragt anvendelsen af tvang. Vores ønske er en psykiatri med fokus på recovery, inddragelse af patienter og netværk, faglighed, etik, uddannelse og arbejdsmiljø.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.