Jobbet "Ph.d. studerende til projekt indenfor knoglemarvstransplantation hos børn og unge" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Juliane Marie Centret

Ved BørneUngeKlinikken og børnekræftlaboratoriet (Bonkolab), Rigshospitalet, opslås et ph.d.-studie til besættelse fra 1-3-2020 eller snarest derefter. Vi søger en læge, der har lyst til at forske indenfor stamcelletransplantation.

Stamcelletransplantation hos børn og unge

Stamcelletransplantation er en behandling til patienter med høj-risiko leukæmi og række benigne hæmatologiske sygdomme. Denne behandling er livsreddende for hovedparten af patienterne, men prisen for den bedre overlevelse er alvorlig akut toksicitet og senfølger hos flertallet af patienterne, og skyldes den intensive cytotoksiske behandling samt immun-reaktioner mellem donors lymfocytter og recipientens væv. I en nylig undersøgelse kunne vi påvise at omkring 1/3 af yngre voksne i 20-30 årsalderen, der som børn blev behandlet med stamcelle transplantation har svært reduceret skeletmuskelmasse og tegn på metabolisk syndrom, som hos mange medført aterosklerose med risiko for tidligt indsættende svær hjerte-kar-sygdom. Vi ved i dag meget lidt om senfølgernes biologi, risikofaktorer og progression, og det forhindrer evidensbaseret opfølgning og forebyggende intervention for relevante risikogrupper. Forskning på dette område kan være med til at bane vej for et bedre liv efter helbredelse for kræft.

Ph.d. projektets primære fokus

Dette projektets formål er at undersøge senfølgerne af stamcelletransplantation hos en gruppe yngre voksne, der som børn blev behandlet med stamcelletransplantation. Studiet fokuserer på at måle den fysiske funktion og undersøge hvordan denne er relateret til cardio-metabolisk sygdom og afvigende immunfunktion. Desuden undersøges om fysisk træning kan modvirke disse senfølger. Projektet foregår i et samarbejde mellem BørneUngeklinikken, Rigshospitalet og Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital.

En forskningsuddannelse

Projektet omfatter både klinisk forskning med rekruttering og undersøgelse af de overlevende, organisering og medvirken ved træning, datahåndtering og statistisk analyse samt mulighed for laboratoriearbejde. Din hverdag vil foregå i et team bestående af forskningsaktive læger, idrætsfysiologer, genetikere, cellebiologer, sociologer, antropologer, biostatistikere, og bioanalytikere med mangeårig erfaring indenfor klinisk forskning med fokus på kræft hos børn. Bonkolab har en stab på mere end 70 heltids- eller deltidsansatte.

Forventninger til dig

Du er nysgerrig, engageret og struktureret med interesse for dataanalyse. Har Du erfaring fra tidligere forskning eller fra klinisk arbejde indenfor hæmatologi, immunologi eller idrætsmedicin er det en fordel.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst og aftaler for RegionH.

Ansøgningsprocedure
Skriftlig ansøgning med C.V. sendes via linket senest 2. 1. 2020 kl. 24.00.

Ansættelsessamtaler påtænkes afsluttet senest 30.1 2020.

Ved behov for yderligere information rettes henvendelse til professor, overlæge, dr.med. Klaus Müller på muller@rh.dk.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

 

 

.