Jobbet "Amager og Hvidovre Hospital søger ”flexjordemoder” til besættelse d. 1. februar 2020" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Vi opslår 3 faste stillinger som ”flexjordemoder” fra d. 1. februar 2020 eller snarest muligt derefter.

Sammen vil de tre flexjordemødre udgøre et team, der selv planlægger deres skema.

Stillingerne er et nyt tiltag med inspiration fra Region Midt, hvor ordningen med flexjordemødre fungerer godt på flere fødesteder.  Vi vil sammen med afdelingens tillidsrepræsentanter og teamet af flexjordemødre evaluere løbende.

Flexstillingerne fungerer således:
Du får løn for 37 timer om ugen, men arbejdstiden udgør maksimum 28 timer pr. uge i gennemsnit, over en normperiode på 12 uger. Differencen dækker det forhold, at du ikke kender dine vagter på forhånd. På dine flexdage skal du være til rådigved ved telefonen mellem kl. 6 og kl. 15, da du i dette tidsrum kan tilkaldes til vagter. Dine vagter vil være af 5-12,25 timers varighed, og du vil som udgangspunkt få oplyst hvornår man ønsker du skal møde og hvornår du forventes at have fri, allerede når du bliver ringet op. Du kan dog forlænges i løbet af vagten hvis behovet opstår, men vagten vil ikke være længere end 12,25 timer.

Du vil som flexjordemoderen kender dine flexdøgn på forhånd, og da der kun skal være en jordemoder ”på flex” i weekenden, vil du skulle arbejde hver 3. weekend.

Du skal kunne varetage vagter både på fødegang, i vores modtagelse og i jordemoderkonsultationerne.

Vores lokalaftale er under udarbejdelse, og vil foreligge inden ansøgningsfrist. Den vil ikke afvige væsentligt fra aftalen fra Århus, der kan rekvireres hos Ditte Kirschner eller Dorte Dahl (se kontaktoplysninger nedenfor).

Faglig og organisatorisk profil:

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital er en afdeling med et strategisk fokus på udvikling og jordemoderforskning, et mentor- og kompetenceprogram og et godt teamsamarbejde omkring den gravide, fødende og barslende kvinde.

I afdelingen er vi ca. 130 jordemødre, der tager imod ca. 7.000 nyfødte om året. Vi vægter bevarelse af den normale fødsel højt og har mange hjemmefødsler. Herudover varetager vi bl.a. den højt specialiserede funktion for gravide, der har fået foretaget gastric bypass, og vi har regionsfunktion for sårbare gravide, der kommer i Familieambulatoriet.

D. 1. juli i år åbnede vi Inhouse fødeklinik med det sigte at give de fødende en mulighed for at føde i hjemmelignende rammer. Desuden har vi, sammen med de andre fødesteder i Region Hovedstaden, d. 1. september, også i år, opstartet en regional hjemmefødselsordning, hvor alle regionens fødende får et ensartet og velkoordineret tilbud om at føde derhjemme.

Vi arbejder målrettet med det bæredygtige jordemoderliv, hvor variation i de opgaver man som jordemoder varetager og indflydelse på eget skema er vigtige parametre.

Kom til os på Amager og Hvidovre Hospital hvis du:

  • brænder for jordemoderfaget 
  • ønsker at bidrage til den faglige udvikling i afdelingen 
  • har humor og overskud til kollegerne og vil være en del af en arbejdskultur hvor alle bidrager fagligt som socialt  
  • ønsker at dygtiggøre dig inden for alle typer fødsler 
  • har lyst til at prøve flex-ordningen, hvor du får meget fritid, selv om du er ansat på 37 timer/ugen
  • Kan varetage vagter på både fødegang, i modtagelse og i jordemoderkonsultation

Vi tilbyder til gengæld:  

  • et dynamisk fødested i udvikling og med tæt tværfagligt samarbejde 
  • løbende kompetenceudvikling i Learning Lab, hospitalets trænings- og simulatorenhed  
  • supervision efter behov  
  • dygtige kolleger fra alle faggrupper, som altid er inden for rækkevidde 

Vil du vide mere? 

Du kan få yderligere oplysninger hos vicechefjordemoder Ditte Kirschner på tlf. 3862 1149 eller chefjordemoder Dorte Dahl på tlf. 3862 3433

Ansøgningsfrist: Mandag d. 16. december 2019 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtale: Afholdes fredag d. 20. december 2019. 

Kig også forbi vores hjemmeside på www.hvidovrehospital.dk/baby