Jobbet "Sygeplejerske/Social- og sundhedsassistent til Psykiatrisk sengeafsnit A" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Randers Sengeafsnit A

Dr. Boulevard 15, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Er du vores nye dygtige kollega med lyst og interesse for det psykiatriske speciale?? –– så er det dig, vi venter på Psykiatrisk sengeafsnit A Randers søger ny sygeplejerske/ social og sundhedsassistent.

Har du lyst til få en spændende og anderledes hverdag med skønne kollegaer - så er det dig vi mangler i Regionspsykiatrien Randers i afsnit A. Vi kan tilbyde fast stilling på 32-37 timer ugentlig i blandede vagter fra den 1/2-2020 eller snarest derefter.

Det er vigtig for os, at møde patienten med høj faglighed, respekt og omsorg. Vi har en anerkendende tilgang til patienten og dennes behandling og har haft stor succes med nedbringelse af tvang via deeskalering,skærmning og beroligende metoder og miljøterapeutisk tilgang.

Som sygeplejerske/ social og sundhedsassistent på afsnit A vil du være kontaktperson for 3-4 patienter og har ansvar for deres forløb i et tværfagligt team. Du vil deltage i stuegang, samtaler, netværksmøder, morgenmøder, motion, tavlemøder og mange andre aktiviteter, der foregår til hverdag.

Senge afsnit A er et intensivt åben/skærmet sengeafsnit med plads til 14 patienter fra Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner. Vi modtager patienter med affektive og skizoaffektive lidelser, belastningsreaktioner, alkoholrelaterede lidelser og mental retardering.


Vi tilbyder desuden:
• stor mulighed for faglig og personlig udvikling, hvor supervision og undervisning er formaliseret. Vi har løbende årshjul for nye sygeplejersker.
• introprogram med mentorordning, så du er klædt på til opgaven
• en udfordrende og alsidig hverdag
• stor indflydelse på patientforløb
• 30 glade og humoristiske kollegaer, som venter på dig
• grundig oplæring i ECT behandling, der er Afsnit A´s specialefunktion for hele huset.   Sygeplejersker har denne funktion og SOSA kan have den.

Vi forventer, at du:
• er uddannet sygeplejerske/ social og sundhedsassistent, gerne med erfaring inden for akut psykiatrisk sygepleje.
• har lyst til at bidrage til udvikling af sygeplejen/arbejdsgangene på afsnit A
• vil arbejde med nedbringelse af tvang og patientinddragelse
• har lyst til at deltage i de mange forskellige aktiviteter, f.eks. motion, kreative muligheder, morgenmøder, tavlemøder osv
• tør tage ansvar og indgå i faglige drøftelse/overvejelser
• indgår i vagtdækningen i blandet vagter

I afsnit A arbejder vi med miljøterapi og vores tilgang afspejler principperne fra Safeward. Vi vægter inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen højt. Vi har stor fokus på skærmningsplaner og motion både i grupper og individuelt. Vi tilbyder brugerstyret indlæggelse til et udvalg af vores patienter for at forebygge svære tilbagefald.

Samtaler afholdes den 16/1-2020

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.