Jobbet "Uklassificeret reservelæge" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt

Vi har en stilling som uklassificeret reservelæge eller 1. reservelæge ledig ved døgnafsnit 14, som behandler patienter med spiseforstyrrelse

Hos os får du:

  • 10 dages fælles introduktion og oplæring og derefter følgevagter
  • God oplæring i Sundhedsplatformen
  • Mulighed for daglig supervision og fælles undervisning 3 gange om ugen
  • 3 vagtlag og speciallæge i front, så du aldrig står alene med beslutningerne
  • Universitetsmiljø med både præ- og postgraduat uddannelse og mulighed for at forske

Om Afsnittet

Døgnafsnit 14 behandler primært patienter med moderat til svær anorexia nervosa. Vi har plads til 16 patienter med behov for døgnindlæggelse af kortere varighed ca. 12- 16 uger.

Afsnittet er et åbent afsnit, der arbejder ud fra en faseopdelt behandling, hvor patienterne kender behandlingen via et udførligt behandlingsprogram som udleveres ved indlæggelsen. Afsnittet tilbyder endvidere intensiv miljøterapeutisk behandling, der inddrager alle faggrupper. Overordnet arbejdes der med elementer fra kognitiv terapi og dialektisk adfærdsterapi.

Vi er et tværfagligt team bestående af læger, psykologer, diætister, fysioterapeut, socialrådgiver, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og en sekretær. Afsnittet fungerer desuden også som et forskningsafsnit, hvor forskningen er integreret i klinikken.

Om Centret

Du bliver en del af gruppen af læger på Psykiatrisk Center Ballerup; et center med ca. 700 ansatte. Vi har:

  • Akutmodtagelse, døgn- og ambulant behandling
  • En række psykiatriske ambulatorier, FACT og OPUS-teams
  • Specialfunktioner indenfor spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge, rehabilitering og døvepsykiatri
  • Forskning og undervisning, bl.a. er vi et (hyper)aktivt universitetshospital

Vores tilgang er, at patienten altid er i centrum, og inddragelse af patienterne i alle aspekter af behandlingen er essentielt for det gode behandlingsforløb.  Vi ønsker at skabe et ligeværdigt samspil og partnerskab mellem os, vores patienter, deres pårørende og deres netværk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikchef Louise Behrend Rasmussen, telefon 38645171 eller 24948287, mail: louise.rasmussen.01@regionh.dk