Jobbet "Social- og sundhedsassistent til psykiatrisk intensiv akutmodtagelse i Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Har du lyst til at arbejde med akutte psykiatriske patienter? Og vil du arbejde på et afsnit fuld af udvikling, faglighed og med et fantastisk kollegaskab?

Vi er et dynamisk, velfungerende og innovativt afsnit, hvor du som social- og sundhedsassistent indgår i et tværfagligt samarbejde, omkring den akutte psykiatriske patient og dennes pårørende.

Du bliver en del af en uforudsigelig hverdag, hvor vi prioriterer høj faglighed, tæt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Vi har et godt sammenhold hvor fællesskabet vægtes højt, og hvor vi også mødes til sociale arrangementer udenfor arbejdstid.

Jobbet

Den psykiatriske sygepleje omfatter bl.a. dialog med patienter og pårørende, vurdering af patientens tilstand, scoring af risikoadfærd samt tilrettelæggelse af den psykiatriske sygepleje ud fra recovery orienterede principper. Desuden baseres vores tilgang til patienten på Safewards modellen. Safewards er en konflikthåndteringsmodel som er evidensbaseret, og som har til formål at skabe et sikkert miljø for både patienter og personale.

Som et nyt tiltag på Psykiatrisk Center Nordsjælland er der etableret et interventionsteam i foråret 2019, som har til formål at forebygge tvangsepisoder. Teamet udgår fra de 3 intensive afsnit på centeret.

Afsnittet

Intensiv akut modtagelse i Hillerød har plads til 14 patienter og modtager hovedsageligt, patienter med svære psykiske lidelser, som eksempelvis skizofreni, affektive lidelser, personlighedsforstyrrelser og misbrugsproblematikker. Indlæggelsestiden i akutmodtagelsen er maksimum 7 døgn, og fokus under indlæggelsen er udredning, diagnosticering og behandling i den akutte sygdomsfase.

Psykiatrisk akutmodtagelse i Hillerød er en centerdækkende funktion, som betjener hele Psykiatrisk Center Nordsjællands optageområde. Afdelingen er døgnåben og modtager visiterede og ikke visiterede patienter.

Vi tilbyder et introduktionsforløb, der indeholder følgende:

 • Grundig introduktion til afsnittets arbejdsgange
 • Kursus i konflikthåndtering og deeskalering
 • Mentorordning, hvor der løbende følges op på din introduktion

Derudover tilbyder vi:

 • Supervision baseret på kognitive principper
 • Medindflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdsgangene i afdelingen
 • En arbejdsplads hvor fællesskabet vægtes højt

Vi ønsker du har følgende kvalifikationer:

 • Erfaring inden for behandlingspsykiatrien
 • Kan planlægge og strukturere sin dag i en uforudsigelig og udfordrende hverdag
 • Lyst til at tilrettelægge den daglige sygepleje efter kognitive metoder
 • Interesse for at udvikle et læringsrigt arbejdsmiljø
 • Kan varetage den daglige vejledning og sparring for social- og sundhedsassístent-elever

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 30 – 37 timer i blandende vagter med weekendvagt hver anden weekend, og er til besættelse snarest muligt. 

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Region Hovedstadens Psykiatri er fra 1. januar 2020 en ”røgfri arbejdsplads”, da vi gerne vil støtte op om din og dine kollegaers sundhed.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Mette Kamp Hansen tlf. 24 63 45 08. 

Ansøgningsfristen er den 9. december 2019, kl. 12.00.

Ansøgningen skal indeholde CV med oplysninger om tidligere ansættelser samt autorisation/eksamensbevis. Ansøgningen sendes via linket andet sted på siden.