Jobbet "Specialeansvarlig med fokus på akutbehandling til sengeafsnit 5, Regionshospitalet Hammel Neurocenter" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
En stilling som specialeansvarlig sygeplejerske med ansvar og fokus på undervisning af personale i håndtering af akutte situationer, kritisk sygdom og HLR ved Hospitalsenhed Midt, Sengeafsnit 5, Regionshospitalet Hammel Neurocenter er ledig til besættelse pr. 1. februar 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på 37 timer pr. uge Der planlægges med weekendvagt hv.6 weekend og ca. 6 aftenvagter på 6 uger. I ferieperioder kan der forekomme en let øgning i antal af vagter.

Om Stillingen
Om dig...
  • Du har gerne erfaring fra det intensive område
  • Du kan eller har lyst til at lære højtspecialiseret neurorehabiliterende sygepleje
  • Du har lyst til og evt. erfaring med at undervise
  • Du har et godt overblik
  • Du har lyst til at være superbruger i vores "maskinpark" – med kontakt til diverse leverandører
  • Du kan skabe orden i kaos og trives med det
  • Du har lyst til tværfagligt samarbejde
  • Du trives og bidrager til vores dynamiske arbejdsplads, hvor der løbende sker justeringer og udvikling i forhold til arbejdsopgaven
  • Du har en fleksibel tilgang til arbejdsdisponering
Da patientkategorien er kompleks lægger vi vægt på at du har erfaring – og gerne fra intensiv eller andet akutområde.

Akut funktion og øvrige arbejdsopgaver.
Sengeafsnittets personale varetager akutfunktion på hele Hammel Neurocenter som et udgående akut team. Der er dog lægedækning i dagstiden. Ligeledes har vi en bufferseng, hvor akut dårlige patienter fra huset kan indlægges til deres tilstand stabiliseres eller overflyttes til et andet hospital.

Som sygeplejeske med særlig ansvarsområde inden for det akutte, får du ansvar for undervisning og praktisk træning af Sengeafsnittets personale.
Endelig vil du i samarbejde med introduktionsansvarlig sygeplejerske fungere som tovholder på nyansattes
introforløb.
I vagter og weekender indgår du i patientbehandlingen.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Om Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den
højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Danmark.

Om Sengeafsnittet
Den typiske Sengeafsnit 5 -patient kommer til os efter det intensive forløb, vi har fokus på
neurorehabiliteringen fra første dag. De fleste patienter hos os har cuffede tracehaltuber, er monitoreret og har evt. flere problemstillinger ud over hjerneskaden – fx cardielle, abdominale, respiratoriske, kognitive, juridiske, sociale, etc. Vi har en indlæggelsestid på 14 dage – 6 mdr, hvor vores sygepleje er målrettet den enkelte patient og dennes pårørende. Hele det tværfaglige team har et stort fokus på at skabe gode og optimale forløb for de patienter der er indlagt på vores afsnit, og den komplekse patientkategori kræver ofte en kreativ tilgang til sygepleje, hvilket blot er med til at gøre hverdagen mere spændende.

Vi har på Sengeafsnittet 9 sengepladser, til hvilke vi dagligt har et normeret fremmøde på 11 plejepersonaler i dagvagt, 7 i aften og 3 i nattevagt. Du vil på opleve en homogen personalegruppe med høj faglighed, fokus
på tværfaglighed og en god balance mellem humor og seriøsitet i hverdagen.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Med henvisning til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., Vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Sengeafsnit 5, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Har du lyst at høre mere, eller at komme og besøge afsnittet, kontakt da:
Afdelingssygeplejerske Stine Rose 2336 8827, eller specialeansvarlig sygeplejerske Rikke Munch 7841 9300

Din ansøgning
Din ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis og autorisationsID, skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 17.12.2019.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 19.12.2019

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.