Jobbet "Spændende stilling som Sundheds-IT koordinator (registreringsansvarlig) på Regionshospitalet Horsens" er udløbet

Region Midtjylland

Kvalitet og Sundheds-it

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Vi søger en erfaren kollega til Sundheds-IT-teamet, som brænder for at arbejde med kvalitet i registrering og indberetning af data fra den elektroniske patientjournal (MidtEPJ). Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2020 eller tidligere.
 
Vi tilbyder en spændende hverdag med gode kolleger i et tværfagligt team, hvor der er plads til ambitioner, gode ideer, humor, faglighed og udfordringer. Vi vægter fleksibilitet, et godt arbejdsmiljø og der er gode muligheder for selv at påvirke opgaver og arbejdsdag. Vi er et mindre hospital, hvor der er kort fra aftale til handling og vi sætter en ære i at finde fleksible løsninger til gavn for klinikken og i sidste ende patienterne. Vi er tæt på klinikken, og kan derfor hurtigt vise vores ansigt og tilbyde hjælp ude i klinikken. Hos os vil du få en grundig oplæring, hvor vi i dagligdagen vægter sparring mellem kolleger højt.
 
Registrering
Det har stor betydning, at der er høj kvalitet i registreringen. Kvalitetssikring af registreringen er en hjørnesten i dokumentationen af pleje og behandling, og det har desuden betydning for kvaliteten af data til bl.a. kliniske databaser samt betydning for dataleverancer til nationale registre m.v.
 
Som Sundheds-IT koordinator med særligt ansvar for registreringspraksis, er det en primær opgave at understøtte de kliniske afdelinger i de forskellige dele af registreringsprocessen samt have det overordnede overblik over korrekt registrering på hospitalet. 
 
Arbejdsområder
De konkrete arbejdsområder består bl.a. af: 
 • Registreringsansvarlig på Sundhedsdatastyrelsens LPR-platform.
 • Understøtte hospitalets overordnede  implementering af LPR3.
 • Understøtte klinikeres og lægesekretæres arbejdsgange i forhold til LPR3.
 • Yde sparring, støtte og rådgivning til hospitalets superbrugere i forbindelse med indberetningsfejl.
 • Undervisning og formidling af god registreringspraksis tvær- og monofagligt, bl.a. til superbrugere på hospitalets afdelinger med henblik på implementering af god registreringspraksis.
 • Monitorering af kvaliteten af registreringspraksis.
 • Fejlsøgning i systemerne samt rådgivning og bidrag til kvalificering af løsninger.
 • Sammen med resten af Sundheds-IT-teamet stå for undervisning af nyansatte læger og sygeplejersker i brugen af MidtEPJ.
 • Support af hospitalets brugere ad hoc. Sundheds-IT-teamet skiftes til at bemande supporttelefon, der er åben alle hverdage kl. 08.00 – 15.30.
 
Kort om Sundheds-IT
Sundheds-IT varetager implementering af kliniske og tekniske it-systemer på Regionshospitalet Horsens. Der arbejdes med anvendelse og implementering af kliniske it-systemer (f.eks. MidtEPJ, Klinisk Logistik, digital diktering), der understøtter det kliniske arbejde.
Kollegerne i Sundheds-IT kommer med forskellig baggrund som f.eks. sygeplejersker, lægesekretærer, It-ingeniører. Sundheds-IT-teamet er en del af afdelingen for Kvalitet- og Sundheds-IT, som er et af fire funktionsområder i Administrationen.
 
Dine kvalifikationer
Vores ønske er, at du:
 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. lægesekretær
 • Har erfaring med registreringspraksis og kliniske arbejdsgange i sundhedsvæsnet
 • Har kendskab til patientregistreringsområdet, herunder Sundhedsdatastyrelsens LPR-platform og LPR3
 • Er en erfaren bruger af MidtEPJ
 • Gerne må have stor interesse for data og formidling af data (registreringsdata)
 • Er struktureret og kan have flere bolde i luften samtidigt
 • Er god til at skabe samarbejdsrelationer med mange forskellige faggrupper
 • Kan formidle et budskab i større og mindre forsamlinger
 • Er fleksibel og kan arbejde både selvstændigt og i teams
 
Vi forventer ikke, du nødvendigvis har alle disse kvalifikationer, men vi forventer ved samtalen, at du er tydelig på, hvad du som person konkret kan byde ind med.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chef for Kvalitet og Sundheds-IT Helle Lindkvist, tlf. 6161 4433, mail: helkjl@rm.dk
Du kan læse mere om hospitalet og administrationen på www.regionshospitalet-horsens.dk
 
Tiltrædelse: 1. marts 2020 eller tidligere
Ansøgningsfrist: 31. december 2019
Samtaler forventes afholdt i uge 4.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Arbejdstid: Fuld tid.
Arbejdssted: Horsens
 
FAKTA:
RH Horsens primære optageområde er borgere bosiddende i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder kommuner. Samlet er optageområdet pt. på 220.000 borgere. Det forventes, at Regionshospitalet Horsens optageområde frem mod 2030 vil stige med 18.000 borgere svarende til 8 %.
 
 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.