Jobbet "2 sygeplejersker til børnepsykiatrisk døgnafsnit for større børn" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Jobbet

Afsnittets målgruppe er børn imellem 7 og 13 år. Vi udreder og behandler børn under døgnindlæggelse i 12-16 uger. Barnets mor eller far er medindlagt under det meste af indlæggelsen. Der er 12 børn og deres familiemedlemmer.

På afsnittet vil du møde børn med komplekse problemstillinger. Børnene har ofte haft deres vanskeligheder gennem lang tid. Børnene er meget forskellige og vi lægger vægt på en individuel behandling med plads til fleksible indlæggelsesforløb med mindst mulig indgriben i barnets liv.  

Det tværfaglige teams opgave er at klarlægge vanskeligheder og ressourcer hos barnet.  

Vi møder børn med psykiske sygdomme der kan have og har en eller flere diagnoser. Vi ser en del børn der har vanskeligheder indenfor autismespekteret, OCD, ADHD og adfærdsvanskeligheder.  

Derudover er både barn og familie i krise både i starten og undervejs i indlæggelsen. 

Der er mange spændende opgaver og vi har et højt faglig niveau med fokus på kerneopgaven.  

Døgnafsnittet har en fast rytme som er genkendelig og forudsigelig. Børnene går i skole hver dag og tilbydes indgår i mange forskellige børneaktiviteter, samtaler, undersøgelser hos psykolog og læge samt et miljø hvor deres trivsel kan højnes.

På afsnittet arbejder vi sygeplejersker og pædagoger sammen. Du vil blive kontaktperson for et til to børn og deltage i familiesamtaler, hjemmebesøg og være gennemgående i det samlede patient forløb 

Vi tilbyder

 • god introduktion med obligatorisk mentorforløb af en af vores erfarne pædagoger 
 • supervision på din funktion 
 • struktureret arbejde med mulighed for egen indflydelse på opgaven 
 • læring af konfliktnedtrappende tilgang med børn der har det svært
 • varieret arbejdsopgaver og spændende dage på arbejdet hvor du gør en forskel 
 • et innovativt og aktivt fagligt miljø med fokus på inddragelse af børn og deres familier 
 • Recovery og Empowerment til børn og deres familier 
 • en lærende organisation med daglig refleksion, ugentlig undervisning i aktuelle faglige problemstillinger 
 • monofaglighed og flerfaglighed samt kompetenceudvikling. 
 • en kompetent personalegruppe som er meget engageret i deres fag og for kerneopgaven 
 • et godt arbejdsmiljø

Vi forventer at du

 • er sygeplejerske som har interesse i psykiatri og sårbare børn og familier
 • at du kan igangsætte aktiviteter for børn både planlagt og spontant
 • kan beskrive og samle dokumentation om barnet, samt anvende det i tværfagligt forum
 • kan samarbejde konstruktivt med medindlagte familier.
 • har kendskab til børn, og brænder for at gøre en forskel 

Vi har gennem det sidste år haft følgende udviklingsfokus bl.a. uddannelse af personale i forældreinddragelse, nedbringelse af tvang, OCD behandling, samt opbygning af udredning og behandling ud fra en teamstruktur med maksimal udnyttelse af alles kompetencer lige fra barn, forældre, og til personale fra det tværfaglige team. 

Vi en personalegruppe med forskellige faglige profiler og forskellig erfaring, hvilket vi bruger i vores daglige arbejde. Vi har en anerkendende tilgang med prioritering af fællesskabsfølelse og samarbejde, således at arbejdsdagen er god samtidig med at du også gør en forskel for vores børn og familier  

Ansættelsesvilkår:  

Stillingerne er henholdsvis på 32 timer ugentligt eller 37 timer ugentligt i skiftende vagter med arbejde i weekenden hver 4 weekend. Der kan forekomme ekstra weekendarbejde. Der er 1 til 2 aftenvagter om ugen 

Stillingerne ønskes besat den 1. februar 2020 eller snarest. 

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.   

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.  

Ansøgningsprocedure 

Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer m.m. sendes elektronisk. Følg nedenstående link. 

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Helle Winding, 3864 0716. Gerne tidlig om morgen

Vi sender en stillingsbeskrivelse ved behov.  

Ansøgningsfrist mandag den 16. december 2019 kl. 12.00 

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 19. december 2019

Region Hovedstaden indfører per 1. januar 2020 "røgfrie arbejdspladser". Det vil sige, at det ved årsskiftet ikke længere er tilladt at ryge i arbejdstiden. 

Arbejdsgiver:

Region Hovedstadens Psykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Afdeling Glostrup 

Nordre Ringvej 69 

2600 Glostrup 

Telefon: 38 64 10 00 

Web-adresse: www.buc-regionh.dk