Jobbet "Ergoterapeut søges til Neurorehabiliteringen Svendborg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 17, stuen, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Er du uddannet ergoterapeut og brænder du for det neurologiske speciale? - så er muligheden her nu for at arbejde med specialet.

Neurorehabiliteringen Svendborg, Neurologisk afdeling, OUH har et vikariat 35 timer pr./uge ledigt i perioden pr. 1. januar 2020 til 28. juni 2020.

Arbejdsopgaverne vil primært foregå på vores neurorehabiliteringsafsnit, men der kan også forekomme opgaver indenfor den neurointensive rehabilitering, som foregår på vores neurointensivafsnit.

Vi søger en ergoterapeut der:

  • Har ergoterapeutisk erfaring indenfor specialet og som trives med at arbejde med specialiseret rehabilitering af hjerneskadede patienter.
  • Gerne har FOTT grundkursus, AMPS, og Bobath grundkursus.
  • Kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient.
  • Kan udvise fleksibilitet og overblik.
  • Er god til at formidle og indgå i dialog, samt kan sparre med kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere.
  • Udviser engagement og stabilitet.
  • Har lyst til aktivt at medvirke til en god faglig og social atmosfære i personalegruppen.

Desuden er det vigtigt at du kan arbejde selvstændigt og planlægge og prioritere dine arbejdsopgaver.

Som udgangspunkt foregår arbejdet på hverdage i tidsrummet kl. 7.30-14.30 samt ca. 1 ugentlig senvagt til kl. 19.00.

Du vil sammen med de øvrige ergoterapeuter og fysioterapeuter i Neurorehabiliteringen indgå i et weekendvagtrul samt i helligdagsvagter.

 

Generelt om Neurorehabiliteringen Svendborg

 

Neurorehabiliteringen Svendborg er en specialafdeling i Region Syddanmark, og hører ind under Neurologisk afdeling OUH Odense, men er fysisk placeret på Svendborg sygehus. Vores afsnit råder over 38 senge fordelt i tværfaglige teams til subakut neurorehabilitering på hoved- og regionsfunktionsniveau. Ligeledes har vi 2 neurointensive senge, der fysisk er placeret på Intensiv afdeling V OUH Svendborg.

 

Neurorehabiliteringen modtager patienter med følger efter apopleksi, anden erhvervet hjerneskade og/eller neurologisk diagnose fra vores akutafdeling N1, fra afd. N2 og fra andre afdelinger på OUH Svendborg og Odense, fra Hammel Neurocenter samt patienter til vurderings- og brush-up ophold fra de fynske kommuner. Patienterne har behov for neurorehabilitering – herunder specialiseret genoptræning indeholdende ergoterapi og fysioterapi med henblik på at genvinde tabt funktionsevne. De enkelte patientforløb tilrettelægges og justeres fortløbende individuelt ud fra diagnose og kompleksitet af skadefølger og er derfor af varierende varighed.

 

I Neurorehabiliteringen Svendborg er ansat ergoterapeuter og fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, neuropsykologer, socialrådgivere og sekretærer. Desuden er der fast tilknyttet portører, diætist og logopæder samt rengøringspersonale. Vi modtager ergoterapeutstuderende i klinisk praktik i samarbejde med UCL.

 

Vi arbejder helhedsorienteret med intensiv genoptræning og rehabilitering i et tæt koordineret tværfagligt samarbejde. Genoptræning og rehabilitering foregår med udgangspunkt i A,B,C koncepterne, og der arbejdes løbende med implementering af den nyeste udvikling indenfor koncepterne og nyeste evidens. Som ergoterapeut er du tilknyttet et team og har patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse. Den ergoterapeutiske intervention består af undersøgelse, vurdering og genoptræning af de for patienten betydningsfulde aktiviteter – herunder individuelle ergoterapeutiske behandlinger, holdtræning, udarbejdelse af genoptræningsplaner på almen genoptræning og specialiseret rehabilitering, vurdering og indstilling af behandlingsredskaber, deltagelse i tværfaglige teammøder, tværfaglige konferencer med patient og pårørende og kommunale samarbejdspartnere samt mål/planmøder med patienten. Vi værdsætter vores samarbejde og sætter patienten først, hvorfor du også ad hoc vil kunne have patientbehandlinger m.m. i de andre teams.

Vi har træningslokaler – herunder træningskøkken, træningsbryggers, kognitivtrum fordelt på sengeafsnittet på 2. sal og etage 00. Ligeledes benyttes udendørs arealer og Svendborg centrum som træningsfaciliteter.

Vi er en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling, med meget dygtige og engagerede kolleger, der vil sørge for at give dig en grundig introduktion til afdelingen og til specialet. Vi sætter pris på åbenhed og positivitet i hverdagen, og kan tilbyde dig et udfordrende og varieret arbejde indenfor neurorehabilitering.

Vores kerneopgave er at give patienter med neurologiske symptomer den bedste hjælp og behandling til rette tid i et tæt samarbejde med patient og pårørende.


Lyder dette som en stilling for dig? - og ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, så kan du henvende dig til Ledende terapeut Lill Kapalla på tlf.: 4024 3427, lill.kapalla@rsyd.dk eller til TR og ergoterapeut Christina Maj Nørgaard  på tlf.: 6320 1610.


Ansøgningsfrist er den 17. december kl 12.00 2019.


Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19. december 2019.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!
 

Løn og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. 

Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.

 

Svendborg Sygehus er en del af OUH. På OUH stræber vi efter kvalitet i alt. Vi sætter patienten først, leverer højeste faglighed og sikrer helhed og ansvar i forløbene. Vi arbejder efter de fælles regionale værdier:

  • Ordentlighed i det vi gør og siger
  • Vækst i fagligheden
  • Rum til fornyelse og begejstring