Jobbet "1 introduktionsstilling ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

En introduktionsstilling (1301772-01-i-04) med uddannelsesprogram og 12 måneders ansættelse ved Infektionsmedicinsk Klinik er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020.

Stillingen er delt med henholdsvis 6 måneder i den infektionsmedicinske del og 6 måneder i Cystisk Fibrose-enheden i Infektionsmedicinsk Klinik.

Infektionsmedicinsk Klinik – CF-enheden

Det Østdanske Center for Cystisk Fibrose er administrativt delt i en børnesektion varetaget af Pædiatrisk Klinik og en voksensektion under Infektionsmedicinsk Klinik.

Voksensektionen varetager indlæggelse og ambulant behandling af ca. 200 patienter.

Til enheden er knyttet tre overlæger og én reservelæge.

På grund af patienternes multifacetterede og komplekse problemer er reservelægen fast tilknyttet enheden i 6 måneder med kun enkeltstående vagter eller anden funktion i Infektionsmedicinsk Klinik.

Infektionsmedicinsk Klinik

Vagtforhold: 7-skiftet bunden vagt, 2-holdsdrift hverdage, døgnvagt weekend og helligdage.

Klinikken varetager patienter med svære infektionsmedicinske sygdomme, herunder HIV og hepatitis, infektioner i CNS, tropesygdomme, immundefekter og cystisk fibrose samt visse patienter med tuberkulose. Enheden har særlige tropemedicinske forpligtelser over for DANIDA, Røde Kors m.fl.

Klinikken har tilsynsforpligtelse for infektionsmedicin for Rigshospitalet og tilknyttede institutioner. Klinikkens ambulatorium varetager især HIV og hepatitisbehandling og er herudover et efterbehandlingsambulatorium for afdelingen og infektions- og tropemedicinsk henvisningsambulatorium. Ambulatoriet er desuden en åben HIV-screeningsklinik. I ambulatoriet findes en rejseservice, som er et selvfinansieret rejsemedicinsk rådgivnings- og vaccinationscenter.

Afdelingen prioriterer lægelig uddannelse højt og deltager i undervisningen af medicinstuderende.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til:

Klinikchef, overlæge, dr. med. Åse Bengård Andersen, 3545 3639 eller uddannelsesansvarlig overlæge, dr. med. Ole Kirk, 3545 1494.  

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Yngre Læger.

Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist den 6. januar 2020.