Jobbet "Praksiskonsulenter, deltid, Sjællands Universitetshospital, Køge eller Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 1, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

 

2 – 3 deltidsstillinger som praksiskonsulenter til Sjællands Universitetshospital er ledige til besættelse den 1. februar 2020.

 

Ny praksiskonsulentordning

Region Sjælland og de praktiserende læger har indgået en ny aftale om praksiskonsulenter, der skal være sygehusledelsernes sparringspartnere i samarbejdet og dialogen om vores fælles patienter.

 

Du kan læse mere om aftalen her: https://www.regionsjaelland.dk/nyheder/Sider/Taettere-samarbejde-mellem-de-praktiserende-laeger-og-sygehuset-om-de-faelles-patienter.aspx

 

Praksiskonsulenternes arbejdsopgaver

Praksiskonsulenterne skal understøtte samarbejdet og dialogen mellem de praktiserende læger og Sjællands Universitetshospital og være en del af den udviklingsproces, som det nære sundhedsvæsen står overfor. Praksiskonsulenterne skal bidrage til at sikre bedre patientforløb og bedre overgange mellem primær og sekundær sektor.

 

Praksiskonsulenten skal ligeledes understøtte det tværsektorielle samarbejde i forskellige fora og videreformidle relevant information i Praksisinfo. Desuden skal praksiskonsulenten medvirke til, at sygehuset får en bedre forståelse for de udfordringer, der er i almen praksis og viden om, hvad der rører sig i almen praksis.

 

Den enkelte praksiskonsulent tilknyttes et eller flere af de af sygehusledelsen udvalgte aktuelle, større projekter eller tilknyttes afdelinger involveret i større projekter.

Som eksempler på projekter kan nævnes:

 • Omlægning af ambulante kontrolbesøg inden for KOL, diabetes og ortopædisk kirurgi, hvor praksiskonsulenten skal være bindeled mellem SUH og praksis (klyngerne)

 • Styrket samarbejde med Akutafdelingen på akutområdet

 • Samarbejde med Ortopædkirurgisk Afdeling omkring de muligheder der er for konservativ behandling af degenerative lidelser i ryg, hofte, knæ og skuldre hvor primære behandling oftest er vægttab, træning og evt. blokader

 • Patientflow mellem sygehuset og praksis, herunder samarbejde omkring de rette oplysninger i henvisninger og henvisning til den rette afdeling samt den gode udskrivelse

 • Samarbejde med Patologiafdelingen omkring korrekt rekvirering og forsendelse af patologiprøver samt være sparringspartner for generiske opgaver/samarbejdsflader mellem praksis og afdelingen. Bidrage til orientering af praksis ved omlægninger i analyserepertoire og prøvetagningsmetoder

 • Etablering af videndelings netværk baseret på ECHO modellen

 • Forløbsbeskrivelser for funktionelle lidelser

 • Forløb for multisyge

 

Dine kvalifikationer

Du er en erfaren speciallæge i almen medicin med en aktiv praksis i et større lægehus i geografisk nærhed til Sjællands Universitetshospital i enten Roskilde eller Køge og har et godt, bredt netværk af kolleger.

 

Dine personlige egenskaber

 • Gode samarbejdsevner med flair for at få det tværsektorielle samarbejde til at fungere

 • Lyst til at arbejde med udvikling og sikring af det gode patientforløb

 • Veludviklede kommunikative evner

 • Er konstruktiv og løsningsorienteret

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Du ansættes 15- 20 timer pr. md. ved Sjællands Universitetshospital og refererer til chef for Strategi og Plan Marie Rønde og lægefagligt til lægefaglig vicedirektør Jesper Gyldenborg.

Timeløn er 959 kr./time inkl. feriepenge

 

Ansøgningsfrist

Torsdag den 19. december 2019 kl. 12.00. Der forventes afholdt ansættelsessamtaler mandag den 6. januar 2020 efter kl. 13.00.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Tine Sigsgaard eller lægefaglig vicedirektør Jesper Gyllenborg.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

 

Arbejdssted

Sjællands Universitetshospital, Roskilde eller Køge

 

Kontaktpersoner

Tine Sigsgaard

tisi@regionsjaelland.dk

47 32 10 18

 

Jesper Gyllenborg

jgy@regionsjaelland.dk

47 32 10 02 eller

47 32 83 02

 

Stillingstype

Praksiskonsulent

 

Speciale

Almen medicin

 

Ansættelsesstart

1. februar 2020

 

Ansøgningsfrist

Torsdag den 19. december 2019 kl. 12.00

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh