Jobbet "Afdelingslæge/overlæge til Distriktspsykiatri for Ældre, Vordingborg" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg

Dit næste skridt

 

Tiltrædelse 01.01.2020 eller snarest muligt herefter. 

Er du speciallæge i psykiatri og har du lyst til at arbejde indenfor ældrepsykiatrien, hører vi meget gerne fra dig.

Du behøver ikke have tidligere erfaring fra ældrepsykiatrien specifikt, men interesse og lyst til at arbejde indenfor et tværfagligt pleje- og behandlerteam, hvor patienten og familien sættes i centrum er vigtige forudsætninger. Vi arbejder ud fra en recovery- og helhedsorienteret tilgang, hvor psykiatriske, somatiske og sociale aspekter af patientens helbredsproblem og funktionsevne er grundlæggende værdier.

Vores målgruppe er ældre patienter med nyopstået psykisk sygdom. I Distriktspsykiatri for Ældre er der for tiden registreret ca. 170 patienter. Vores ældrepsykiatri er i en løbende udvikling for at møde fremtidige udfordringer, blandt andet med udgangspunkt i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025. 

Ældrepsykiatrien har en årelang tradition for respektfuld og inddragende behandling og pleje. Vi lægger vægt på det hele menneske, og ønsker at inddrage patientens og familiens kompetencer i behandlingen med fokus på autonomi, funktionsevne, selv- og medbestemmelse.

Stillingen er på 37 timer pr. uge og med vagtforpligtigelse. Med forudsigelige arbejdsforhold og gode muligheder for faglig udvikling, uddannelse eller tilknytning til forskningsenheden.

Ældrepsykiatrien i Vordingborg består af Distriktspsykiatri for Ældre, som varetager hoved- og regionsfunktionen indenfor ældrepsykiatrien, samt ældrepsykiatrisk sengeafsnit S5, som har 17 pladser. Den tværfaglige personalegruppe består af læger, neuropsykolog, sygeplejersker, SSA´er, socialrådgiver og sekretærer. Der er et tæt samarbejde imellem distrikt og sengeafsnit samt vores samarbejdspartnere indenfor psykiatri, somatik og kommunerne med fokus på at skabe de bedste rammer for det sammenhængende patientforløb med patienten i førersædet. Enhedsledelsen udgøres af en overlæge med ledelsesansvar (aktuelt vakant) og to afdelingssygeplejersker.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.