Jobbet "Afdelingslæge,Klinisk Farmakologisk Enhed/Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Klinisk Farmakologisk Enhed

Mølleparkvej 8A, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Vi søger en vikar for afdelingslæge med speciale i intern medicin:nefrologi med særlig interesse for klinisk farmakologi pr. 1. februar 2020 til Klinisk Farmakologisk Enhed med delvis ansættelse på Nyremedicinsk Afdeling. Stillingen vil være tidsbegrænset til 12 mdr.
 
Klinisk farmakologisk Enhed er en selvstændig afdeling forankret under klinik medicin/akut på Aalborg Universitetshospital. Vi arbejder på tværs af sektorer, afdelinger og dækker kliniske farmakologiske funktioner både i primærsektoren og på sygehusene i hele RN. Vi har endvidere planlagt et kommende samarbejde med Aalborg Kommune med opstart i starten af 2020.
Vores kerneopgaver er arbejdet med patientsikkerhed ift. medicinering herunder medicingennemgange på de mest komplicerede patienter, rådgivning til læger om medicin, undervisning, forskning og arbejdet med rationel farmakoterapi herunder monitorering af medicinforbruget i begge sektorer. Vi udgøres for nuværende af en ledende overlæge, yderligere 2 speciallæger i klinisk farmakologi i delestilling med Aarhus, en H-læge, en professor, 1,5 farmaceut, en dataspecialist og en administrativ leder.
Vi værdsætter den gode og dygtige kollega og sætter det kollegiale sammenhold og vores gode arbejdsklima meget højt – for herigennem skabes de gode resultater og et udviklende arbejdsmiljø. 

Vi har samtidigt et stærkt fagligt miljø, hvor vi vægter selvstændig opgavevaretagelse højt uden, at den enkelte bliver overladt til sig selv. Vi har en uformel omgangstone, er engagerede kolleger og giver gode muligheder for sparring, erfaringsudveksling og forskning.

Nyremedicinsk Afdeling varetager den nefrologiske funktion for Region Nordjylland og deltager endvidere i hospitalets intern medicinske funktion.
Afdelingen råder over et sengeafsnit på 20 senge, daghospital, ambulatorium, afsnit for peritonealdialyse samt afsnit for hæmodialyse med dialysesatellitter i Hjørring og Thisted. Afdelingen beskæftiger 11 speciallæger (inkl. klinisk professor) og 8-9 yngre læger.
Afdelingen deltager i undervisningen af medicinstuderende ved Aalborg Universitet og uddannelsen af yngre læger i nefrologi.
Vi har en forskningsafdeling under den kliniske professor med ansættelse af 1 forskningsbioanalytiker, 1 forskningssygeplejerske og 1 klinisk assistent/PhD-studerende.
 
Dine opgaver
Dine opgaver i Klinisk Farmakologisk Enhed vil omfatte 60% af ansættelsen og primært være at bistå med arbejdet indenfor medicineringssikkerhed i begge sektorer og deltage i det kommende samarbejde med Aalborg Kommune samt at arbejde med rationel farmakoterapi i en klinisk kontekst. En dag/måned er der stuegangsfunktion i psykiatrien som del af Liaisonpsykiatrien.
Deleansættelsen i nyremedicinsk afdeling vil omfatte 40 % af ansættelsen og være ligelig fordelt mellem forskning og klinik.  
Vi søger derfor en speciallæge i intern medicin: nefrologi med forskningsinteresse og særlig interesse for den kroniske, nyresyge patient og polyfarmaci, samt gerne erfaring med MMU- og ACP-arbejde.
Der arbejdes i øjeblikket på etablering af fællesambulatorium mellem nyremedicinsk afdeling og Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN), hvorfor mulighed for frikøb til dette samarbejde foreligger. 
Vi tilbyder en fuldtidsstilling på Klinisk farmakologisk Enhed med delfunktion på nyremedicinsk afdeling. Du ansættes efter gældende overenskomst. Den del af stillingen, der vedrører Klinisk Farmakologisk Enhed er vagtfri. Den del af stillingen, der vedrører Nyremedicinsk Afdeling er ligeledes vagtfri.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Birgitte Klindt Poulsen, Klinisk Farmakologisk Enhed, telefon 87167686, e-mail: biklp@rn.dk. 
 
Samtaler forventes afholdt 20. december