Jobbet "Overlæge med fagligt ansvar for Obstetrik på afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler, Herlev" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Ved Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler, Herlev og Gentofte Hospital, er en overlægestilling med fagligt ansvar i obstetrikken ledig til besættelse fra 010220, eller snarest derefter.

 

Vi har brug for en obstetriker, der i samarbejde med den ledende overlæge har det faglige ansvar på fødeområdet.

 

Fødeområdet /Obstetrik er inddelt i:

  • Obstetrisk klinik med fødegang, in house fødeklinik, akutmodtagelse for gravide, fødemodtagelse, svangre ambulatorium og svangre- barselsgang
  • Føtalmedicinsk klinik

 

Gynækologi er inddelt i:

  • Gynækologisk klinik
  • Urogynækologisk klinik
  • Reproduktionsmedicinsk klinik

 

Fødeområdet vil fra foråret 2020 bestå af i alt 16 speciallæger fordelt på 7 overlæger og 9 afdelingslæger inklusiv aktuelle stilling samt speciallæger i føtalmedicin. Endvidere er tilknyttet et antal uddannelsessøgende læger. En af overlægerne er fagligt ansvarlig for det samlede obstetriske område, de øvrige overlæger er afsnitsansvarlige og/eller har andre faglige ansvarsområder. Alle obstetriske speciallæger varetager specifikke og individuelle fag- og interesse områder og har faste ambulatoriedage med mulighed for at følge ’egne’ patienter. Der vil derfor være mulighed for, at ansøger ud over at være fagligt ansvarlig på fødeområdet indgår i et team meget eget fagområde baseret på egen profil i kombination med afdelingens behov. Vicechefjordemødre er fast afsnitstilknyttet til henholdsvis obstetrisk modtagelse, akutmodtagelse for gravide, fødegang/klinik, svangre- barselsgang, føtalmedicin, jordemoderkonsultation og svangre ambulatorium. Den daglige ledelse af de enkelte afsnit foregår i tæt tværfagligt samarbejde med de obstetriske speciallæger. Der er i det daglige løbende og tæt samarbejde mellem Obstetrik og Føtalmedicin samt Neonatal - afdelingen med 3 neonatologiske overlæger.

Afdelingen har regions- og højt specialiserede funktioner inden for det obstetriske område, og har for nuværende cirka 5600 fødsler årligt. Udover varetagelse af kliniske opgaver, prioriterer afdelingen i de kommende år at styrke den obstetrisk relaterede udvikling og forskning.  
 
Føtalmedicinsk klinik er aktuelt bemandet med to overlæger samt to afdelingslæger. En af overlægerne er fagligt ansvarlig for det føtalmedicinske område, en anden varetager opgaver af mere driftsmæssig karakter, begge i samarbejde med vicechefjordemoder. Afdelingen har en øget aktivitet begrundet i flere fødsler. Der er et tæt samarbejde mellem obstetrikere og føtalmedicinere med fælles konferencer samt tæt kollegialt netværk også uden for arbejdstid.
Herudover har klinikken en genetisk rådgivning, der varetages af obstetrisk speciallæge samt  jordemoder med særlig faglig kompetence og interesse inden for området.
Stillingen fordrer endvidere tæt samarbejde med vores kliniske specialist på jordemoderområdet, samt visiterende jordemoder.
 
Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler har samlet ansat 68 - 70 læger; der udgøres af 1 ledende overlæge, 2 professorer, 2 forskningslektorer, vekslende sammensætning i forhold til overlæger, afdelingslæger og YL under uddannelse på alle niveauer.
Afdelingen er en del af Københavns Universitet, og har udover professorer og forskningslektorer ansat 6 overlæger som kliniske lektorer samt ph.d.-studerende.
 
På lederniveau har afdelingen en række faglige ledere på overlægeniveau samt tværfaglige afsnitstilknyttede ledere i ambulatorier, sengeafsnit, fødegang med mere.
 
Januar 2020 forventes nyt Mor/Barn Center færdigt på Herlev matriklen og indflytningsklart i november, hvorfor vi flytter ud i helt nye omgivelser med mulighed for og planer om ændret struktur ultimo 2020. Der er endvidere planlagt nyt Steno Diabetes Center ved siden af Mor/Barn Centeret.
 
Opgaver:
Disse er mangeartede, og kan i et vist omfang sammensættes afhængig af interesse og indbyrdes opgavefordeling i mellem speciallægerne. Obligatorisk er at bidrage til diverse høringer på fødeområdet, sikre at VIP bliver opdaterede (uddelegering samt opfølgning), bidrage til at vi lever op til højeste faglige standard, sikre netværk på tværs i Region H samt nationalt, sikre opfølgning af obstetriske data samt deltage i eller have ansvar for audits. Stillingen fordrer tæt samarbejde med den ledende overlæge, lægekollegaer samt jordemoderledelsen og afdelingsjordemødrene.
 


Kvalifikationer:

  • Ansøgeren skal være speciallæge i gynækologi og obstetrik
  • Ansøger skal være en erfaren obstetriker
  • Ansøger bør have afhandling på ph.d.-niveau eller tilsvarende forskning
  • Ansøger skal have interesse for ledelse og udvikling
  • Ansøger skal kunne varetage obstetrisk bagvagtsfunktion på en travl afdeling, der indeholder al slags obstetrik 

 

Vi kan tilbyde:

En afdeling i udvikling og forandring med et nuværende erfarent obstetrisk og føtalmedicinsk team, hvor et stort og øget obstetrisk patientgrundlag danner basis for betydelig vedvarende udvikling. Som ovenfor anført flytter vi om 1 år ud i helt nye omgivelser i form af Mor/Barn Center, hvilket medfører mulighed for at sætte eget præg på afdelingen.
 


Arbejdstilrettelæggelse:
Stillingen indebærer cirka 10 - 12 skiftet 2-holds drift med aften/nattevagt (såkaldt rådighedsvagt fra vagtværelse) i en struktur med to forvagter samt to bagvagter (en obstetrisk og gynækologisk) Aften/Nat, samt yderligere en mellemvagt kl. 13-21 hverdage og kl. 8 -18 i weekend og SH. Stillingen fordrer yderligere cirka 5 skiftet dagarbejde i weekenden. Aktuelt arbejdes ud fra 16 ugers arbejdstilrettelæggelse hvor man møder ind til A/N vagt kl. 17.30.  
 

Ansættelse sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for afdelingslæger.
 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende overlæge Helle Ejdrup Bredkjær, på telefon: 38688250, mobil: 2913 6089 eller via e-mail helle.ejdrup.bredkjaer.01@regionh.dk


Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller (se www.sst.dk).
 

Ansøgning med CV sendes online via linket her på siden.

 

Ansøgningsfrist: 050120