Jobbet "Ergoterapeut med nye ideer og tiltag, der ønsker indflydelse på udviklingen i retspsykiatri, Afsnit R6, PC Sankt Hans" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Retspsykiatrisk afsnit R6 tilhører afdeling R, som er landets største afdeling, der varetager regionsfunktionen for retspsykiatri i Region Hovedstanden. Afsnittet modtager og behandler retspsykiatriske patienter, der udover en sindslidelse også har en retslig foranstaltning og ofte også et misbrug med svære sociale, emotionelle og funktionsmæssige deficits til følge. Sigtet med behandlingen og plejen er, at patientens mulighed for et selvstændigt liv udvikles, og risikoen for ny kriminalitet forebygges.

R6 er kendetegnet ved at behandle de særlige retspsykiatriske patienter, der ofte har være anbragt på mange forskellige afsnit. R6 er kendt for at have et trygt og sikkert arbejds- og behandlingsmiljø, da der er en tydelig retning for behandlingen, og personalet har en særlig kompetence til at holde ud og yde sygepleje på et højt fagligt niveau.  Dette skyldes en stabil gruppe af sundhedsfaglige mænd og kvinder, der sammen løfter og gør brug af hinandens ressourcer og evner til at fremme både egne og gruppens udvikling. Samarbejde og medinddragelse af patienter er i en fokuseret indsats, hvor der blandt andet arbejdes med patientinddragelse i ansættelser samt funktionen som talsmand for patinterne.

R6 har plads til 9 retspsykiatriske patienter, der som udgangspunkt er mænd mellem 20- 50 år, som har misbrug, en skizofrenilidelse og ringe socialt netværk.

Vi søger en ergoterapeut som:

 • er systematisk og målrettet i tilrettelægningen og udførelsen af ergoterapeutiske undersøgelser og interventioner
 • har erfaring med at arbejde med psykiatriske patienter
 • kan se arbejde reflekteret i et tværfagligt team og tydeligt kan bidrage monofagligt i de tværfaglige teams ved fx at formidle sine undersøgelsesresultater og intervenere enten selvstændigt eller i samarbejde med sine kollegaer
 • er kreativ i løsning af udfordringer med særligt fokus på de små skridts betydning
 • er initiativrig og kan inspirere til brug af meningsfulde aktiviteter i behandling, recovery og rehabiliterings processer
 • kan danne sig et godt og grundigt billede af patientens samlede funktionsevne, gerne med kendskab til ICF
 • har interesse i at arbejde med den motiverende samtale (MI) og Kognitivadfærdsterapi
 • gerne har erfaring med undervisning
 • evt. kan anvende AMPS
 • evt. kan anvende Adult Sensory Profile og Sansemodulation i hverdagens aktiviteter

Vi ønsker en ergoterapeut, der kan og vil være medvirkende til at skabe nye muligheder for vores patienter og som ikke er bleg for at prøve nye tiltag sammen med kollegaer i et tværfagligt miljø.

Vi kan tilbyde dig faglig udvikling indenfor retspsykiatri. Kollegaer der brænder for deres fag. Et fællesskab hvor fokus er på alles sikkerhed, patienters som personale. En kerneværdi er medmenneskelighed til patienter der er svært sindssyge med en retslig foranstaltning, hvor fokus er på rehabilitering. Dette fordrer blandt andet, at du har gode kommunikationsevner, ordentlighed og en evne til at komme på nye løsninger. 

Vi kan tilbyde et afsnit med: 

 • Stort fokus på arbejdsmiljø og trivsel, hvor der plads til forskellighed. 
 • En blanding af mandlige og kvindelige medarbejdere med hver deres individuelle kompetenceprofil
 • Lavt sygefravær. 
 • Så godt som ingen tvang, derfor prioriteres vedligeholdelsestræningen højt. 
 • Gode muligheder for videreuddannelse og faglig udvikling
 • Godt tværfagligt samarbejde mellem SSA’ere, sygeplejersker, socialrådgiver, pædagoger, aktivitets medarbejder, psykolog, psykiater og det tværgående rehabiliterende team. 
 • Ugentlig supervision og faglig sparring

Afsnit R6 flytter 2021 med i den nye retspsykiatri ”Udsigten”, som er beliggende på matriklen, hvilket vi forbereder os på.

Afsnit R6 søger 1 ergoterapeut, der har stor indflydelse på at tilrettelægge arbejdsplan og timeantal, så aktiviteter og behandling tilgodeser patienternes individuelle behov. Stillingen er om udgangspunkt på 32-37 timer, ønsker du et andet timeantal er der mulighed for dialog om dette.  Der forventes at du hver 3. weekend har en planlagt weekends aktivitet i afsnittet. 

Der er deadline for ansøgning d. 02.01.2020 kl. 12.00 Samtaler vil blive afholdt tirsdag d. 07.01.2020

Har du spørgsmål til stillingen kan de rettes til afdelingssygeplejerske Rikke Holsdorf på rikke.holsdorf@regionh.dk  eller fagleder Anne Marie Torsting på anne.marie.torsting@regionh.dk