Jobbet "Sygeplejerske.... Vil du være en del af team MK/KARMA?" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Allé 15, Indgang 53, 5700 Svendborg

Dit næste skridt

MK & KARMA er et velfungerende afsnit, hvor du som sygeplejerske indgår i et tværfagligt samarbejde omkring den akutte kardiologiske patient. Vi består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, vores speciallæger og vores faste sekretærer, der alle er meget engagerede i afsnittet og specialet. Desuden har afsnittet tilknyttet 2 kliniske sygeplejespecialister. 

Stillingerne er på 37 timer om ugen i dagvagt med enten aftenvagter eller nattevagter.  

Stillingerne ønskes besat 1. februar 2020 eller efter aftale. 

Afsnittet er opdelt i et akut kardiologisk modtageafsnit KARMA og et kardiologisk sengeafsnit MK.  

KARMA har 16 pladser og modtager akutte kardiologiske patienter direkte hele døgnet. Da vores optageområde dækker det meste af Fyn og øerne, modtager vi dagligt rigtig mange patienter

Indlæggelsestiden i KARMA er kort, hvilket betyder et stort flow i sengene, samt at der hver dag er nye patienter at forholde sig til. Patienterne indlægges overvejende med diagnoserne blodprop i hjertet eller lungerne, rytmeforstyrrelser eller hjertesvigt. De er ofte dårlige ved indlæggelsen og har behov for hurtig, sikker og professionel pleje og behandling.   

Når patienterne er diagnostisk afklaret, besluttes det, om patienten skal flyttes til MK eller evt. til et andet specialeafsnit ved afkræftet kardiologisk diagnose. 

MK har 20 sengepladser. MK modtager også patienter direkte (det vil sige uden om KARMA). Det er for eksempel patienter, der tilbageflyttes fra invasive undersøgelser i Odense, eller som indlægges fra vores ambulatorium med en fastlagt diagnose og behandlingsplan.  

Afsnittet modtager også enkelte patienter med almene medicinske sygdomme fra FAM. Desuden modtager afsnittet patienter til både subakut og elektiv DC konvertering. Sygeplejerskerne deltager ved hjertestop på hele sygehuset. 

Vi har 2 kliniske vejledere og 3 praktikvejledere og medvirker kontinuerligt til uddannelse af sygeplejersker, ambulancereddere/behandlere, samt social- og sundhedsassistenter. 

Vi tilbyder dig: 

 • individuel introduktion og oplæring med mentor med udgangspunkt i dine kompetencer  
 • et fastlagt kompetenceudviklingsprogram og en kultur, der har fokus på kompetenceudvikling, så vi forbliver på et højt fagligt niveau 
 • kolleger med stor faglig stolthed, der yder professionel sygepleje til kardiologiske patienter med konstant fokus på patientsikkerhed og kvalitet 
 • søde og hjælpsomme kolleger med et meget stærkt sammenhold og et supergodt arbejdsmiljø, som vi er meget opmærksomme på at pleje 
 • en arbejdsplads, der er bevidste om vores økonomiske rammer og løser vores opgaver indenfor vores budget. 
 • at blive en del af et team, der er stolte af at arbejde på MK/KARMA  
 • at blive en del af et afsnit, hvor patienter og pårørende oplever tryghed og tilfredshed under og efter deres indlæggelsesforløb i afsnittet

Vi ønsker sygeplejersker, der:  

 • ønsker at blive en del af ovenstående og kan genkende sig selv i det 
 • optræder professionelt i alle relationer  
 • er selvstændige og ansvarsbevidste med en motiverende, glad og positiv adfærd, der kan bidrage positivt til vores arbejdsmiljø 
 • er effektive og stabile med en høj arbejdsmoral 
 • er meget engagerede med fokus på og interesse i udvikling og høj faglig kvalitet 
 • formår og forstår at sætte patienten først i alle sammenhænge 
 • er ærlige og loyale overfor MK/KARMA 

Løn - og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem DSR og Danske Regioner og er omfattet af Ny Løn.  

Ansøgning:

Hvis du finder ovenstående interessant, er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Liselotte Haastrup Christiansen på tlf.nr. 6320 1230 eller mail: liselotte.haastrup.christiansen@rsyd.dk for yderligere information. Du er også meget velkommen til at aflægge afsnittet et besøg.  

Ansøgning stiles til oversygeplejerske Ann-Britt Juul, Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus. Vi modtager gerne din ansøgning elektronisk. 

Ansøgningsfristen er mandag, den 30. december 2019,

Samtaler forventes afholdt mandag, den 6. januar 2020.