Jobbet "Ergoterapeut søges ved Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Ældresygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Ergoterapeut søges til Sengeafsnit 1 ved Ældresygdomme fra 1. januar 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

I Ældresygdomme er ergo- og fysioterapeuter decentralt ansat i afsnitsfunktioner som omfatter to sengeafsnit; Klinik for Ældresygdomme, som varetager udgående ambulante funktioner og en faldklinik. Sengeafsnit 1 er et geriatrisk afsnit normeret til 16 patienter.

Vores patienter er ældre borgere med flere samtidige sygdomme, hvor en del også har neurologiske lidelser. Patienterne har nedsat funktionsevne og ofte komplekse sociale problemstillinger. De indlægges i Ældresygdomme til geriatrisk udredning, behandling og tidlig rehabilitering.

Ergoterapeuternes kerneområder er
 • Træning af daglige færdigheder ud fra en vurdering af patientens vanlige aktivitetsstruktur
 • Vurdering af behov for hjælpemidler og instruktion i brug af disse
 • Undersøgelse – og træning af patientens synkefunktion.

Patientforløbene er korte og individuelt tilrettelagte og kræver ofte kreative løsninger. Samarbejdet omkring den enkelte patient er organiseret i et integreret tværfagligt samarbejde og i et dynamisk samarbejde med primær sektor og pårørende. Med de forskellige faglige tilgange arbejdes der sammen om at opnå patientens mål. De enkelte faggrupper videndeler, hvorved patienternes basale behov for hjælp kan udføres af alle, uafhængigt af faggruppe.

Der er terapeuter i afsnittet alle ugens dage indtil 20.00. Man arbejder i aftenvagt fra 12.30-20.00 - svarende til en aften om ugen. Der er arbejdstidsaftale om, at terapeuter arbejder i weekendvagt hver tredje weekend, således at der arbejdes i 12-timers vagter lørdag og søndag hver sjette weekend fra 08.00-20.00, og de øvrige arbejdsweekender arbejdes der lørdag i dagvagt 7,5 timer fra 07.00-14.30.

Det overordnede ledelsesansvar varetages af afdelingsledelsen. Ledelsen i afsnittet varetages af et ledelsesfællesskab mellem afdelingssygeplejerske og ledende terapeut. Personalestaben udgøres af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter og læger.

Vi tilbyder
 • Startforløb med introduktion
 • Faglige udfordringer
 • Tværfagligt samarbejdsmiljø i en lærende organisation
 • Certificeret arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde
 • Godt kollegialt fællesskab
 • Spændende patientkategori.

Vi forventer
 • Engagement i arbejdet
 • Besiddelse af høje faglige kompetencer, der modsvarer geriatriske patienter og det ofte komplekse sygdomsbillede.
 • Høj grad af social kompetence
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde og videndeling
 • Kommunikative evner, der bidrager til gode samarbejdrelationer med kolleger, pårørende og primærsektor.
 • Bidrag til et godt arbejdsmiljø
 • Fleksibilitet, initiativtagen, robusthed og målrettethed
 • Erfaring med elektronisk dokumentation
 • Besiddelse af kørekort, da patienter ofte køres i forbindelse med hjemmebesøg og udskrivelse.


Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. 

Ansøgningsfristen er den 15. december 2019. Der er ansættelsessamtaler i uge 51, 2019.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.