Jobbet "Specialområde Autisme søger pædagog eller ergoterapeut til Gødvad Boligerne" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Gødvad Boligerne

Stavangervej 13, Gødvad, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
Vi søger en ny kollega, som brænder for at være med til at give voksne med autisme de bedst mulige rammer for udvikling og trivsel. 
 
Gødvad Boligerne er en afdeling under Specialområde Autisme, som er Region Midtjyllands tilbud til voksne med autisme.
Vi skaber varierede støttetilbud med individuelle udviklingsmuligheder og grundlag for et trygt og meningsfuldt voksenliv.
 
Vi leder efter en uddannet pædagog eller ergoterapeut, som har erfaring med samarbejde med voksne mennesker med autisme – meget gerne også med komorbiditet.
 
Vi tilbyder
 • sparring og refleksion over daglig praksis
 • høj faglighed og fokus på kompetenceudvikling
 • en organisation der er udviklingsorienteret
 • et sundt arbejdsmiljø
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være
 • at udarbejde støttesystemer der fremmer borgerens udvikling og selvstændighed
 • at afdække den enkelte borgers motivation
 • at holde strukturerede samtaler med borgerne
 • praktisk arbejde i borgerens eget hjem - i samarbejde med borgeren
 • mål- og udviklingsorienteret arbejde med den enkelte borger ud fra kommunens handleplaner
 • samarbejde med borgernes pårørende 
Du er
 • engageret, har gejst, er fagligt stærk og robust
 • udviklingsorienteret, har et godt overblik og kan tage beslutninger i pressede situationer
 • i stand til at arbejde både selvstændigt, på tværs af fag og i teams
 • er tydelig din kommunikation og i stand til at sætte grænser
 • fleksibel, tålmodig og har respekt i samarbejdet med den enkelte borger
Derudover skal du have gode dokumentationsevner, være fortrolig med IT og have kørekort.
 
Om Gødvad Boligerne
Gødvad Boligerne har døgndækning og er målrettet voksne med autismespektrumforstyrrelser, der i et vist omfang kan klare sig selv. Borgerne har dog brug for tæt støtte og vejledning i hverdagen og livet generelt, så de udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at opnå øget selvstændighed. Flere borgere har komorbide lidelser.
Kendetegnende for målgruppen er et stort behov for struktur, forudsigelighed og
tydelighed. Endvidere har borgerne brug for støtte til at kunne perspektivere deres syn på livet. Vi samarbejder derfor med borgerne om at udvikle og vedligeholde færdigheder, samt skabe hensigtsmæssige strukturer, strategier og adfærd, der øger livskvaliteten og udvikler kompetencer til et selvstændigt liv på den enkeltes præmisser.
 
Vi søger kollega til en fast stilling på 37 timer pr. uge.
Din arbejdstid vil være en blanding af dag, aften og rådighedsvagt om natten.
Der må påregnes arbejde hver 2. weekend.
 
Ansøgningsfrist den 15. december og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 18. december.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst og aftaler om Ny Løn.
Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Specialområde
Autisme.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til daglig leder i Gødvad Boligerne Anne Lyager på 2924 0903 eller afdelingsleder i Gødvad
Anja Baker på 4024 4070.

Få mere at vide
Se yderligere info på www.sau.rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.