Jobbet "Post.doc eller ph.d.-studerende til projekt om reduktion af selvskadende adfærd" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Er du læge, psykolog, kandidat i folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san eller andet relevant sundhedsvidenskabeligt, og har du psykiatrisk erfaring eller interesse? Vil du være med til at undersøge om en app kan reducere selvskadende adfærd? Så er det dig, vi søger til et ph.d.-studie eller post.doc.-stilling på Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Vi søger en læge, psykolog, kandidat i folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san eller andet relevant til det spændende projekt Zero Self Harm forankret i forskningsenheden på Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Det er meget vigtigt, at du er struktureret og kan arbejde selvstændigt med projektet. Da du skal interviewe en sårbar patientgruppe, er det vigtigt, at du har forståelse for denne type patientkontakt.

Om projektet

På nuværende tidspunkt er der ikke et professionelt behandlingstilbud til personer med selvskadende adfærd på trods af, at vi ved, at omkring 20 % af unge mennesker i Danmark har gjort skade på dem selv (selvskade uden intention om at dø). Selvskadende adfærd er en kendt risikofaktor for senere udvikling af selvmords adfærd og i andre studier er det påvist, at denne gruppe mennesker har dårligere trivsel og større risiko for at udvikle psykiske sygdomme og alkohol- og stofafhængighed end resten af befolkningen.

Som ph.d.-studerende eller post.doc skal du undersøge, om en app-baseret intervention kan reducere den selvskadende adfærd.

Forskningsdesignet er en sekventiel mixed metode bestående af tre dele: fokusgruppeinterviews med selvskadende personer, randomniseret forsøg med 256 deltagere for at se om en app kan reducere selvskadende adfærd og fokusgruppeinterview af personer, hvor app’en ikke reducerede den selvskadende adfærd.

Vi tilbyder

  • Du vil komme til at indgå i et bredt forskningsmiljø med ph.d.-studerende, post.docs, seniorforskere, forskningssygeplejersker på flere centre.
  • Du vil som led i undersøgelserne foretage psykopatologiske vurderinger. Hvis du ikke har erfaring med dette, vil du blive oplært.
  • Deltagelse i danske og internationale kongresser
  • Nationalt og internationalt samarbejde, herunder mulighed for studiebesøg og -ophold hos internationale samarbejdspartnere
  • Kompetent vejledning og støtte igennem hele projektet

Du vil få kontor i forskningsenheden på Psykiatrisk Center Nordsjælland og din hovedvejleder vil være professor Merete Nordentoft. Bivejleder er forskningsleder Kate Aamund Wüst.

Trygfonden og Lundbeck-fonden har støttet projektet.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer med ansættelse snarest muligt. Stillingen er foreløbig finansieret i to år, men vi forventer finansiering til det tredje år. Du ansættes derfor i en to-årig stilling med mulighed for forlængelse.

Stillingen som ph.d.-studerende er ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Region Hovedstadens Psykiatri er fra 1. januar 2020 en ”røgfri arbejdsplads”, da vi gerne vil støtte op om din og dine kollegaers sundhed.

Ansættelsesprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kate Aamund Wüst på telefon 20 18 68 93.

Ansøgningsfrist den 13. december 2019 kl. 12.00. Samtaler vil blive afholdt i uge 51.

Ansøgning, CV og relevante dokumenter sendes online via linket på siden.