Jobbet "Ergoterapeut til Psykiatriens Hus Aarhus" er udløbet

Region Midtjylland

ADA Psykiatriens Hus

P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Stillingen er med start 1. februar 2020 eller snarest derefter.
Stillingen er på 37 timer.

Psykiatriens Hus
Psykiatriens Hus er et samarbejde mellem Regionspsykiatrien og Aarhus Kommune, beliggende i en bygning på det gamle Marselisborg Hospital.
Der er stor fokus på inddragelse af borgere og pårørende i udformningen og driften af Psykiatriens Hus.
Huset indeholder udgående og støttende funktioner med regionale og/eller kommunale medarbejdere, otte regionale døgnpladser og otte kommunale døgnpladser. Der arbejdes med at udvikle nye former for tæt og integreret tværsektorielt samarbejde, og der er en fast præmis om udvikling af nye modeller for styrket borgerinddragelse f.eks. i form af brugerstyrede tilbud.
Der bliver lagt stor vægt på samarbejde med de mange andre tilbud, der findes i Aarhus herunder de frivillige tilbud og samarbejde med civilsamfundet. Tilbud i Psykiatriens Hus rummer også fysiske aktiviteter.

Ledelsen af Psykiatriens Hus består af ledende sygeplejerske Tanja Prlac Jessen (regionale del) og Dorthe Mikkelsen (kommunale del).
Personalet i den regionale del bestå af sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social og sundhedsassistenter, peer medarbejdere, psykologer, lægesekretær, sekretær og en overlæge.

Vi forventer at du:
• Har faglig baggrund som ergoterapeut
• Har psykiatrisk erfaring, gerne fra ambulant psykiatrisk behandling
• Har erfaring med udarbejdelse af beskrivelser af færdigheder ift. ADL og udførelsen af aktiviteterne
• Er aktiv deltagende i forhold til at være medskaber for de værdier og den kultur, vi sammen er ved at bygge op – med patienten/borgeren i centrum og aktiv inddragelse af pårørende, netværket samt øvrige relevante samarbejdspartnere.
• Tør tænke nyt og skabe rammer for at eksperimentere med nye måder at løse opgaver på i samarbejde med borgere og samarbejdspartnere
• Gerne erfaring med undervisning
• Evner at se sammenhænge, tænke kreativt og se muligheder
• Kan arbejde selvstændigt og løbende prioritere arbejdsopgaverne
• Vægter det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde højt
• Besidder gode kommunikations- og samarbejdsevner.
• Er fleksibel, har en positiv indstilling i hverdagen, udviser engagement, nærvær og gå-på-mod.

Du indgå i weekendbemanding og har blandende vagter (dag, aften og rådighedsvagt).Derfor skal du vælge os:
Vi kan tilbyde:
• En spændende nyetableret arbejdsplads med mulighed for at præge udviklingen af den nære psykiatri frem mod en moderne og nytænkende indsats til mennesker med psykisk sårbarhed og psykisk sygdom.
• En arbejdsplads hvor inddragelse af patient- og pårørende er omdrejningspunktet
• Engagerede og ambitiøse samarbejdspartnere fra region og kommune, der har en fælles interesse i at understøtte borgernes recovery proces.
• Gode udviklingsmuligheder for dig som medarbejder, medbestemmelse og fleksibilitet
• Introduktionsforløb og fast supervision
• Sikkert og tryg arbejdsmiljø
• Åben dialog som fælles mindset
• Deeskalerende / low arousel kurser


Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

Ansøgning
Ansøgningsfrist onsdag den 17.12.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 19.12. og 20.12.


Yderligere oplysninger
Ved henvendelse til ledende sygeplejerske Tanja Prlac Jessen på
tanjjess@rm.dk og 30704204.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.