Jobbet "Bækketoften, Specialområde Autisme, søger daglig leder" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Botilbud Bækketoften 2B Nord

Bækketoften 2, 8722 Hedensted

Dit næste skridt
Har du erfaring som mellemleder og vil du være med til at stå i spidsen for en stor forandringsproces? Så har vi måske et job til dig.

Om stillingen
I samarbejde med afdelingslederen sikrer du udførelsen af den faglige indsats i forhold til kommunale bestillinger, handleplaner mm.
Udover det faglige er det vigtigt at du trives med at have ansvar for driften i dine egne teams.
Du går forrest når I sammen skaber det gode arbejdsmiljø, ligesom du lægger vægt på at alle bidrager til en positiv og konstruktiv kultur på jeres fælles arbejdsplads.
Du er bevidst og tydelig i din formidling og lægger vægt på dialog og samarbejde, og du har lyst til at indgå i tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam i Hedensted

Du kommer til at arbejde med opgaver og ansvar i forhold til:
 • den daglige ledelse og kontakt til teams, medarbejdere og borgere
 • at der foretages fyldestgørende dokumentation for borgernes tilbud
 • den faglige og målbare indsats der tilbydes borgerne
 • samarbejde med kommunale myndigheder og pårørende
 • budget- og økonomiansvar og står for arbejdstidsplanlægningen
Opgaven går overordnet set ud på at være med til at stå i spidsen for en organisation, som skal videreføres på basis af kendte rammer og kompetencer, men som samtidig skal ændres helt grundlæggende på en række punkter.

Det kan vi tilbyde dig
 • Løbende opkvalificering på interne temadage og kurser
 • Vejledning og støtte fra Specialområde Autismes konsulentafdeling og Sekretariat
 • Du får uddannelsen "Autismepiloten", hvis du ikke allerede har den
 • En arbejdsplads, hvor vi prioriterer ledelse og har fokus på at bevare og udvikle en høj autismefaglighed
 • Et job hvor du får mulighed for at sætte retning og aftryk og samtidig bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab med de andre daglige ledere og afdelingsledere
Hvem er du?
 • Du er uddannet pædagog/ergoterapeut eller anden social/sundhedsfaglig uddannelse. Du har erfaring fra autismeområdet. 
 • Du har gode kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt
 • Du bevarer overblikket og træffer beslutninger – også i pressede situationer
 • Du er god til at skaber rammer, som gør det let for medarbejderne at gøre det, de er gode til
 • Du udviser handlekraft og kan navigere imellem vilkår og muligheder
 • Du er loyal overfor fælles beslutninger og handler derefter

Vores målgruppe
Bækketoften er en afdeling under Specialområde Autisme, Region Midtjyllands tilbud til målgruppen voksne med autisme. Vores kerneopgave er at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.

På Bækketoften bor borgerne i egen lejlighed, og de er i alderen 18-70. Alle er mobile, men mange har et begrænset eller intet verbalt sprog og de kan kun i et begrænset tidsrum beskæftige sig selv.

Derfor arbejder vi meget gennem TEACCH med struktur på hverdagen og genkendelighed i opgaverne, så de kan være så selvstændige som muligt i deres hverdag. Nogle af borgerne har også behov for at udvikle strategier for at håndtere utryghed og frustration.
 
Få mere at vide her: www.sau.rm.dk

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Lene Sørensen på 23 84 71 87 eller Anny Aarup på 23 61 76 36. 

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er den 15. december,
Vi indkalder til samale mandag den 16. og afholder samtaler tirsdag den 17. december i tidsrummet kl. 13-17. 

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling, med løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem din faglige organisation og Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Specialområde Autisme

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.