Jobbet "Chefjordemoder til kvindesygdomme og fødsler ved Sygehus Sønderjylland" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt

Afdelingen for kvindesygdomme og fødsler ved Sygehus Sønderjylland søger en visionær og ambitiøs chefjordemoder, der gennem fælles ledelse med den ledende overlæge og oversygeplejersken vil bidrage til at sikre videreudviklingen af afdelingens faglige profil samtidig med, at arbejdsmiljøet prioriteres højt.

​​Du vil få et spændende og udfordrende lederjob tæt på den kliniske hverdag, hvor du i samarbejde med den øvrige afdelingsledelse skal varetage afdelingens drift og fremadrettede udvikling. Din nærmeste ledelse er sygehusets direktion.

Opgaven  

Du er medansvarlig for den organisatoriske, sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet i forhold til afdelingens kerneopgave. Ansvaret omfatter både kvalitet, aktivitet, ressourceforbrug og daglig personaleledelse samt kompetenceudvikling.

Med fokus på kerneopgaven og det gode arbejdsmiljø vil du, med jeres fælles bidrag og præg på afdelingen, kunne sikre den fortsatte udvikling af afdelingens tværgående opgaver, som derved vil opleves velkoordineret både i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere.

​​Stillingsbeskrivelsen for chefjordemoder kan ses her

Personen  

Vi søger en kompetent leder, der har såvel ledelseserfaring som en jordemoderfaglig baggrund, og som er i stand til at oversætte sygehusets strategier og omverdenens krav til afdelingens opgaver og fortsatte udvikling. Det vil være en fordel, hvis din ledelseserfaring er suppleret med en teoretisk lederuddannelse, lean-ledelse eller lignende eller, at du er indstillet på at påbegynde en lederuddannelse.

​Du har evne, vilje og lyst til ledelse, kan delegere, kommunikere klart, har relationel forståelse og evner at beherske vanskelige situationer. Du har en åben og involverende ledelsesstil.

Derudover er du fortrolig med ledelse og samarbejde på tværs af forskellige fagprofessionelle faggrupper, hvor engagement i den tværfaglige tankegang er naturlig for dig og grundlæggende for afdelingen.

​Om afdelingen

Afdelingen for kvindesygdomme og fødsler servicerer borgere i Sønderjylland med professional opgaveløsning til akutte og planlagte patientforløb. Afdelingen er en del af Sygehus Sønderjylland og er beliggende på matriklen Aabenraa. Løsning af kerneopgaven er funderet i teamdannelsen og der lægges stor vægt på godt tværfagligt samarbejde og med patienten i fokus, således at der sikres en høj patientoplevet kvalitet. Vi arbejder ud fra Aabenraa-modellen, som indebærer at give de gravide og fødende en sikker graviditet og fødsel med minimering af unødvendige indgreb.

Afdelingen vægter, at der er et godt arbejdsmiljø, hvor alle faggrupper viser respekt for hinanden og holder en god tone.

Indenfor fødselsområdet, varetager du sammen med afdelingsjordemoderen ledelsen af ca. 60 jordemødre, social- og sundhedsassistenter samt sekretærer. Der er 6 koordinerende jordemødre der arbejder i døgnvagtsfunktion, samt en kvalitets- og udviklingskoordinator (jordemoder).

Der fødes ca. 1800 børn årligt, GA >27 uger.  Der er jordemoderkonsultationer på 7 matrikler, samt 2 koordinerende jordemødre i primærsektor.

Den jordemoderfaglige standard er meget høj og samarbejdet tværfagligt er præget af stor konsensus, bl.a. til sectio – som kun foretages på faglig indikation. Sygehus Sønderjylland har en af de laveste i sectio-rater i Danmark.

Du kan læse mere om organisationen her.

Vil du vide mere?  

Du er velkommen til at kontakte:  

Oversygeplejerske Lene Geertsen på tlf.: 4048 2303 eller på e-mail: Lene.Geertsen@rsyd.dk

eller sygeplejefaglig direktør Eva Nielsen på tlf.: 2895 2789 eller på e-mail: E.N@rsyd.dk

Løn og ansættelsesforhold  

Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen og sker jf. overenskomst for ledende personale. Ansættelsesstart ønskes snarest mulig.

​Ansøgning og rekrutteringsproces  

Stillingen søges online via linket.

​Ansøgningsfristen er den 15. januar 2020.

​Ansættelsessamtalen er planlagt til den 23. januar 2020. Der kan blive tale om en test, 2. samtale samt en case. Der vil blive indhentet reference inden ansættelse.