Jobbet "Ergoterapeut til De Særlige Pladser i Vordingborg, Psykiatrien Syd" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg

Dit næste skridt

De Særlige Pladser i Psykiatrien Region Sjælland er et anderledes tilbud i behandlingspsykiatrien, som åbnede for et år siden. Vores specialiserede tilbud kombinerer behandlingspsykiatri og socialpsykiatri, og ved behov også misbrugsbehandling.

Vi har gennem de seneste måneder haft fuld belægning og kan derfor se, at vi ikke har ansat helt nok ergoterapeuter; derfor søger vi nu, til samarbejde med afdelingens øvrige 4 ergoterapeuter.

Målgruppen er svært psykisk syge borgere fra Region Sjælland med en svær psykisk sygdom, svære sociale problemer, udadreagerende adfærd og ofte med et kaotisk misbrug, samt udfordringer med at indgå i ordinære tilbud indenfor behandlings- og socialpsykiatrien.

Tilbuddet er frivilligt og borgerne visiteres af kommuner fra hele Region Sjælland. Indlæggelsen varierer fra 6 - 18 måneder, hvilket giver en mulighed for lange veltilrettelagte forløb med rehabilitering i fokus. Samtidig vil der for nogle af borgerne være behov for afklaring af deres aktivitetsparathed, hvilket vil være en mulighed under indlæggelsen og et fokusområde for medarbejderne at støtte patienterne i. Vi arbejder under Psykiatriloven.

Som ergoterapeut indgår du sammen med afdelingens andre ergoterapeuter og fysioterapeuter i det mere momofaglige arbejde med screening og testning, for udarbejdelse af individuelle planer for hver beboer. Du skal have særligt fokus på træning, sansestimulation m.m., da vi ønsker stort fokus på brug af kroppen og på ADL træning via hverdagslivet som en vigtig del af rehabiliteringsforløbet.

Derudover indgår du i et tværfagligt kontaktpersons team med andre faggrupper om den fulde opgave ift. de enkelte beboere. Indsatsen i tilbuddet er høj grad af rehabilitering med udgangspunkt i hverdagslivet, hvilket er en vigtig del af opgaven for alle faggrupper at understøtte. Der vil indgå misbrugsbehandling, kognitiv adfærdsterapi, gruppe- og individuelle forløb, fysisk træning, mindfullnes, mentalisering og arbejde med stemmehøring, sansestimulation og NADA.

Der er stort fokus på relation og deeskalering, forebyggelse af tvang Safe Wards og low arousal i hele vores tilgang til beboere, vores værdigrundlag og hele indretningen af afdelingerne. Vi arbejder udfra Harm Reduction tankegangen.

Du bliver en del af et højt fagligt miljø med stor fokus på tværfaglighed; vi har bl.a. vores egne kokke, pædagogisk og sundhedsfagligt personale, socialrådgivere, Peer medarbejdere og psykologer, så vi fokuserer på hinandens styrker og kompetencer og lærer af hinandens faglighed og tilgang og med samarbejde og gensidig respekt som nøgleord for hverdagen og dens opgaver.

De første 7 pladser startede d. 1.6.2018. og de resterende 16 pladser d. 1.12.2018. De 16 pladser har mulighed for særlig skærmning ved behov, men i udgangspunktet tænkes alle pladser som åbne.

Som medarbejder på S4 - De Særlige Pladser - tilknyttes man overordnet et afsnit/team, men som ergoterapeut skal man i samarbejde med sine andre ergoterapeut kolleger løse opgaver i begge huse. Der arbejdes i blandede vagter dag og aften, samt hver tredje weekend (enten hver 2.-2.-4. eller hver 3.).

Der er også samarbejde med Klinik for Fys- og ergoterapi på Oringe.

Supervision er en fast del af tilbuddet for medarbejderne.

Vi prioriterer løbende videndeling blandt medarbejderne, da opgaven er kompleks.

Hvad kan vi tilbyde dig:
• Et job med rig mulighed for fokus på det lange patientforløb.
• Engageret og understøttende ledelse.
• Højt fagligt kvalificeret personale.
• Mulighed for og forventning om, at du medvirker til at sætte dit præg på tilbuddet.
• En hverdag præget af faglighed, udfordringer, humor og fokus på alt det, der virker.
• Et fagligt udfordrende job.

Hvad forventer vi af dig:
• Psykiatrisk erfaring gerne fra både socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien.
• Stort engagement, drive, pionerånd og ønske om at vi går nye veje sammen.
• Gerne erfaring med at arbejde med misbrug og helst med dobbeltdiagnose borgere.
• Erfaring med at arbejde rehabiliterende.
• Villighed til at arbejde med refleksion i hverdagen som en praksis til at spille hinanden bedre.
• Gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt.
• Humor

Der er mulighed for både fuldtid og deltid.

Er du interesseret i jobbet?
Har du lyst til at høre mere om indhold i stillingen eller evt. besøge stedet, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Vibeke Mortensen. Værdigrundlag, mission og vision, samt stilling- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres.

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst.

Straffeattest
I forbindelse med ansættelse skal der, jf. Regionens politik herom, indhentes straffeattest oplysninger.

Ansøgningsfrist: 19.01.2020.

Ansættelsesdato: 01.03.2020 eller snarest.

Ansættelsessamtaler: afholdes løbende.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.