Jobbet "Fysioterapeut/Ergoterapeut til intensivt akutafsnit, Psykiatrisygehuset i Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

VI SKAL UDVIDE - VIL DU VÆRE MED FRA START?

Psykiatrisk akutmodtagelse (PAM) i Slagelse skal i første kvartal af 2020 udvides med et højt intensivt akutafsnit. Vi får en unik mulighed for at præge både de fysiske rammer, opgaver, ideologi og arbejdsmiljø. Vi forventer at denne nye del af PAM vil give både vores patienter og personale de bedst tænkelige rammer til at arbejde med nedbringelse af tvang, recovery og faglig udvikling. Vi ønsker en bred tværfaglig indsats og søger derfor nu både en ergoterapeut og en fysioterapeut.

Er du interesseret i akut psykiatri og vil du være med til at gøre en betydelig forskel for vores patienter?

Så vil vi meget gerne høre fra dig.

Vi søger en fysioterapeut og en ergoterapeut 28-37 timer pr. uge. Der vil være tale om både dag- og aftenvagter samt weekendvagt hver 2. - 3. weekend. Vi forestiller os at du skal varetage både monofaglige og tværfaglige opgaver. Vi ønsker, at du skal medvirke til, at der tilbydes en bred vifte af både fysiske og kreative aktiviteter i og udenfor afsnittet. Derudover skal du også (efter oplæring) kunne varetage kontaktpersonsfunktion og forskellige plejemæssige opgaver indenfor det miljøterapeutiske relations arbejde.

Psykiatrisk Akutmodtagelse modtager borgere med behov for akut psykiatrisk hjælp. Der er både skadestuefunktion samt mulighed for indlæggelse. PAM har nuværende 12 sengepladser – heraf 6 intensive pladser. Der skal udvides med 10-12 sengepladser. Vi har også et nystartet udgående akutteam, som er tæt samarbejdspartner i arbejdet med at optimere det akutte tilbud.

Vi tilbyder telefonisk rådgivning 24 timer i døgnet til patienter, pårørende og øvrige samarbejdspartnere. Telefonisk rådgivning og vejledning er en væsentlig del af sygeplejeopgaverne.

I PAM vil du blive fagligt udfordret og opleve stor grad af ansvar og indflydelse, i en til tider travl og uforudsigelig hverdag.

Vi har et højt professionelt sygeplejefagligt niveau og et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde, humor, engagement, ansvarlighed og faglig sparring er i højsædet.

Vi tilbyder:

 • Introduktion med mentorordning
 • Professionelle og engagerede kollegaer, der sætter stor pris på humor i dagligdagen
 • Psykofysisk træning og supervision
 • Stor selvstændighed og indflydelse
 • En uforudsigelig hverdag, hvor du bliver fagligt og personligt udfordret
 • Alsidighed i opgavevaretagelsen

Vi søger en kollega med:

 • Gode samarbejdsevner
 • Gerne erfaring med psykiatri
 • Engagement, samt fleksibel og serviceminded personlighed
 • Gode udviklings- og refleksionskompetencer
 • Evnen til at bevare overblikket i pressede situationer
 • Et stort hjerte for psykiatriske patienter

 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Christina Neergaard. Samtaler afholdes den 8. januar 2020.

Du bliver en del af Psykiatrien Vest:
Et hospital i udvikling med ca. 430 ansatte og hovedfunktioner for voksne over 17 år inden for akutmodtagelse, døgn-, og ambulante funktioner. Psykiatrien Vest har specialfunktioner inden for behandling af affektive tilstande, traumatiserede flygtninge, PTSD og oligofreni. Vi er ved at etablere en Steno-diabetes-psykiatrienhed og har partnerskabsaftaler med Holbæk og Slagelse sygehuse. Vi har egen forskningsenhed med en professor i psykoterapi og flere ph.d. studerende. Derudover indgår vi i en del projekter, der skal sikre tættere samarbejde med vores kommuner. Vi arbejder målrettet med at få nedbragt anvendelsen af tvang. Vores ønske er en psykiatri med fokus på recovery, inddragelse af patienter og netværk, faglighed, etik, uddannelse og arbejdsmiljø.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at Psykiatrien i Region Sjælland indhenter straffeattest og evt. børneattest (§22) ved alle nyansættelser.

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.