Jobbet "Amager og Hvidovre Hospital Familieambulatoriet søger pga. opnormering en psykolog" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

I forbindelse med et større udviklingsprojekt skal vi opnormere i Familieambulatoriet. Der søges derfor en autoriseret psykolog, gerne specialist i klinisk børnepsykologi eller med relevant efteruddannelse.

Vi søger en psykolog 35-37 timer om ugen. Stillingen er ikke vagtbærende og er til besættelse pr. 1. april 2020 eller efter aftale. Stillingen er tidsbegrænset og løber frem til d. 31. juli 2024 med mulighed for forlængelse.

Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital er en tværfaglig specialafdeling under Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Familieambulatoriet varetager svangeromsorgen for gravide og barslende med et aktuelt eller tidligere forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/ eller andre rusmidler samt gravide hvor partneren har et nuværende forbrug af rusmidler. Samt arbejdet med psykosocialt sårbare gravide – to grupper, som ofte har problemstillinger, der ligner hinanden.

Familieambulatoriet skal i forbindelse med projekt, ”God start på familielivet”, udvikle et nyt program til opfølgning af børn i familier med alvorlige udfordringer, som f.eks. eksposition for afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler i graviditeten. Psykologen forventes at være en del af udviklingen og afprøvning af det nye opfølgningsprogram. Tilmed vil der i projektperioden blive implementeret screening for vold hos alle gravide, oprettes psykoedukerende gruppeforløb for familierne samt mindfulnessforløb til de gravide.

Formålet med Familieambulatoriets arbejde er at forebygge eller imødegå konsekvenserne af medfødte skader, sygdomme, fejludvikling og omsorgssvigt hos børn.

Personalegruppen består af jordemødre, socialrådgivere, speciallæger, psykologer, sundhedsfaglige forløbskoordinatorer og sekretær.

Familieambulatoriet har et omfattende samarbejde med mange fagpersoner og instanser i den primære social- og sundhedssektor og i hospitalssektoren. Arbejdet er proces- og helhedsorienteret.

Psykologens arbejde består af:

 • Psykologiske undersøgelser af spæd- og småbørn, kognitivt, socialt, emotionelt og eksekutivt
 • Udarbejdelse af børnepsykologiske undersøgelser samt tilbagemelding på netværksmøder
 • Samtaler med sårbare gravide
 • Tilsyn på indlagte gravide, barslende eller nyfødte
 • Rådgivning af forældre/plejeforældre/andre omsorgspersoner eller professionelle ift. barnets vanskeligheder og behov
 • Samarbejde med de øvrige faggrupper i udarbejdelse af oplæg til tværfaglig intervention samt statusbeskrivelser til socialforvaltningen
 • Deltagelse i psykoedukerende gruppeforløb for familierne
 • Undervisnings- og formidlingsaktiviteter i forhold til Familieambulatoriets arbejde internt og eksternt

 Vi tilbyder:

 • Et godt og inspirerende arbejdsmiljø
 • Personlig og faglig udvikling
 • Ekstern supervision monofagligt og tværfagligt
 • Tæt teamarbejde
 • En udfordrende hverdag
 • Indføring i gravides og børnefamiliers vilkår i Danmark

Vi efterspørger erfaring med:

 • Klinisk arbejde med gravide samt spæd- og småbørn, herunder risikobørn og deres udviklingsmønstre
 • Psykologisk testning og udviklingsvurderinger af børn i alderen 0-6 år
 • Samtaler med gravide/par i forhold til kommende forældreskab og prænatal tilknytning
 • Forebyggende og tidlige indsatser over for gravide, spæd- og småbørn og deres familier
 • Tværfagligt og tværsektorielt arbejde
 • Erfaring med at lave børneundersøgelser, samt erfaring fra børne- og voksenpsykiatri, viden om gravide samt kendskab til alkohol- og rusmiddelproblematikker vil være ønskeligt
 • Viden om rusmiddelskader hos børn der har været eksponeret prænatalt
 • Erfaring fra forskning
 • Netværkssamarbejde

Vi efterspørger en kollega, som

 • Har gode samarbejdsevner og gode relationelle kompetencer
 • Er analytisk og systematisk
 • Har gode formidlingsevner, skriftligt og mundtligt
 • Har interesse for at arbejde med mindfulness

 
Familieambulatoriet dækker hele Region Hovedstaden og har udefunktion på Nordsjællands Hospital (i Hillerød). Ansøger skal derfor være indstillet på, at der kan være arbejdsopgaver der.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Nærmere oplysninger kan fås hos psykolog Dorte Birk, telefon 2328 8336 eller afsnitsleder Michelle Kolls telefon 4014 7209
 
Ansøgningsfrist: Søndag d. 16. februar 2020 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt onsdag d. 19. februar 2020