Jobbet "Psykoterapeutisk uddannet socialrådgiver søges til ambulant behandling af spiseforstyrrelser" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt

Psykiatrisk Center Ballerup søger en dygtig socialrådgiver med psykoterapeutisk efteruddannelse og interesse i behandling af spiseforstyrrelser.   

 

Denne stilling giver mulighed for specialiseret oplæring i behandling af spiseforstyrrelser hos erfarne behandlere. Vi laver en plan for din introduktion i afsnittet.   

Stillingen er på 37 timer ugentligt og ledig i Team 1-2 pr. 1/3 2020.  

Team 1-2 arbejder med behandling af moderat til svært syge patienter med anoreksi, bulimi eller atypisk spiseforstyrrelse. Se herunder.  

 

Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser  

Ambulatoriet er opdelt i 3 behandlerteams og et sekretariat.
Team 1-2 har tidligere været tilknyttet Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Team 3 har tidligere været tilknyttet Rigshospitalet.  Spisebestyrrelsesbehandlingen til voksne i Region H er fusioneret i 2017 og flyttet til Ballerup i nybyggede lokaler i maj 2018.  

Team 1-2 modtager personer med moderate til svære spiseforstyrrelser, der vurderes at kunne profitere af ambulant psykoterapi. Behandlingen er flersporet og omfatter systemisk, narrativ gruppeterapi med diætetisk vejledning, lægesamtaler, pårørendesamtaler og socialfaglig bistand. Vi tilbyder desuden afklarende motivationsterapi, diætistgruppe og kropsterapi, og i mindre omfang individuel terapi og par- og familieterapi af kortere varighed.  

Behandlingen foregår i et tværfagligt samarbejde mellem speciallæger, læger, psykologer, kliniske diætister, sygeplejersker, socialrådgivere og fysioterapeuter. De sidste 3 fagprofessioner er efteruddannet og arbejder psykoterapeutisk ud over den monofaglige vinkel.
Team 1-2 varetager endvidere mange indledende vurderinger og samtaler med nyhenviste patienter.  

Team 3 har højt specialiseret funktion og varetager primært langvarige psykoterapeutiske behandlingsforløb med udgangspunkt i en psykodynamisk referenceramme. Patienterne har overvejende svær anoreksi, ofte langvarig og med høj grad af komorbiditet.
Team 3 arbejder ligeledes flersporet og det tværfaglige samarbejde vægtes højt.

Som socialrådgiver i team 1-2 vil man dels deltage i det udredende og psykoterapeutiske arbejde sammen, dels arbejde socialfagligt med de forskellige problemstillinger patienterne er optaget af f.eks. studie, job, sygemelding, bolig og diverse støtteforanstaltninger. 
På PC Ballerup mødes man iøvrigt regelmæssigt i monofagligt netværk med socialrådgivere fra øvrige afsnit initieret af ledende socialrådgiver.

Som socialrådgiver og psykoterapeut i Team 1-2 vil du bl.a. varetage følgende opgaver 

 • Socialfaglige opgaver ad hoc vedr. patienternes studie, job, sygemelding, bolig og diverse støtteforanstaltninger
 • Udredning, visitation og behandling af patienter
 • Psykoterapi i grupper og individuelt  
 • Familie og netværksarbejde 
 • Psykoedukation af patienter og pårørende 
 • Undervisning af personale og samarbejdspartnere 
 • Forskning og effektevaluering 

 

Dine kompetencer 

 • Socialrådgiver med psykoterapeutisk efteruddannelse
 • Erfaring med samtaleterapi og/eller psykoterapeutisk behandling  
 • Ansøgere med uddannelse i og/eller erfaring med systemisk og narrativ terapi vil blive foretrukket 
 • Ansøgere med erfaring fra psykiatrien eller erfaring med behandling af spiseforstyrrelser vil blive foretrukket
 • Teoretisk og praktisk erfaring med gruppeterapi er en fordel
 • Undervisningserfaring 
 • Fleksibiliet og evne til at samarbejde selvstændigt og udviklingsorientert  
 • God samarbejdsevner og lyst til at samarbejde tværfagligt 

 

Landets største center for spiseforstyrrelser  

Behandlingen af personer over 18 år med spiseforstyrrelser i Region Hovedstadens Psykiatri er fusioneret i 2017, og flyttet i nybyggede moderniserede lokaler på Psykiatrisk Center Ballerup i maj 2018. Det nye center samler ca. 120 erfarne fagprofessionelle, der arbejder med fælles visitation, udredning og behandling samt kliniknær forskning. Behandlingen varetages i et fusioneret ambulatorium, et dagafsnit og to sengeafsnit med i alt 27 sengepladser.  

Spiseforstyrrelsesområdet er et strategisk prioriteret område i Region Hovedstadens Psykiatris forskningsstrategi. I de kommende år vil forskning i spiseforstyrrelser blive prioriteret højt på Psykiatrisk Center Ballerup.   

 

Om Psykiatrisk Center Ballerup, PCB 

PCB er et moderne hospital med ca. 700 ansatte og hovedfunktioner inden for akut modtagelse, døgn-, dag- og ambulant behandling. PCB har specialfunktioner inden for behandling af spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge, rehabilitering og døvepsykiatri. Vi arbejder tæt sammen med Herlev Hospital bl.a. via udbygget tilsynsfunktion og undervisning. Vi har præ- og postgraduat uddannelse på alle niveauer.   

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:  

Afsnitsleder og ledende klinisk diætist Lene Kiib Hecht, telefon 5140 9556, mail: lene.kiib.hecht@regionh.dk
Ledende socialrådgiver på PC Ballerup Eva Tangdal, telefon 4025 1622, mail: eva.tangdal@regionh.dk

 

 

Ansøgningsfrist den 20.januar 2020 kl. 9.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. januar 2020 kl.14-17.00

 

Ansøgning, CV og relevante eksamensdokumenter bedes sendt online via link.