Jobbet "Erfaren konsulent til at udbrede forbedringskultur til gavn for patient og borger" er udløbet

Region Midtjylland

Kvalitet og udvikling - Kvalitet - It

Tingvej 15, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Kan du skabe engagement og være inspirator?
Har du erfaring med forbedringsarbejde og kan bidrage til at fremme systematisk patient/borgerfokuseret udvikling?
Kan du lide at være brobygger mellem ledelse, praksis og administration?

Hvis ja, så har vi det rette job til dig!

Vi søger en dedikeret forbedringskonsulent med erfaring med udvikling af sundhedsvæsenet, som kan bidrage til at skabe konkrete resultater. Du skal være systematisk, løsningsorienteret, procesfacilliterende og kunne vejlede i forbedringsarbejdets mindset og kvalitetsmetoder.

Opgaven og organisering
Du vil blive en del af et engageret og kompetent forbedringsteam i Kvalitet og It, som består af en faglig koordinator og forbedringsspecialist, en chefkonsulent, en specialkonsulent og en kvalitetskonsulent i Psykiatri- og Social Administrationen. Du vil have reference til Kvalitetschefen. Teamet arbejder tæt sammen med øvrige kolleger i Kvalitet og IT og med andre fagområder i PS-Administrationen i forhold til konkret vejleding og opgaveløsning.
 
Teamets opgave er at bistå således forbedringer lykkes i afdelinger og enheder. Opgaven er derved at opbygge viden og erfaring med forbedringsarbejdets grundelementer.
Konkret vejledning og undervisning af forbedringsvejledere, forbedringsteams og disses ledere er en hovedopgave. Fagemnet skifter, men eksempler mindre tvang/magt; øget sikkerhed; styrket forløb – altid med inddragelse af patienter/borgere som kerneopgave.
Du vil endvidere arbejde administrativt med planlægning, koordinering, formidling og sagsbehandling af forbedringsindsatser derfor vægtes høj skriftlighed.

Profil
Vi forventer, at du har viden og erfaring med forbedringsarbejde. Du skal besidde overblik over projekters progression, gerne dataunderstøttet, og have stor organisationsforståelse. Du skal evne at facillitere forbedringsarbejde i praksis, ligesom du skal have vellykket projekterfaring. Kendskab til kvalitetsmetoder forudsættes. Vi søger en person, der kan skabe gejst og følgeskab om opgaven, med stor relationel kompetence bl.a. ved at formidle enkelt og med gennemslagskraft. Forståelse af borgeres/patienters forløb er vigtig. Derfor vil en sundhedsfaglig baggrund med en relevant overbygning være naturlig kvalifikation. En samfundsfaglig uddannelse med rette erfaring kan også være en mulighed. 
 
Vi har en meningsfuld og spændende opgave, hvor vi bidrager til at udvikle vores offentlige sektor til en særlig målgruppe med mange aktører. Vi er en positiv og udviklende arbejdsplads med et åbent, loyalt mindset og mangfoldighed i erfaring og uddannelsesmæssig baggrund. Vi drives af engagement, høj faglighed og metodefællesskab, fleksibilitet og en sund portion humor.
 
Vilkår for ansættelsen sker efter gældende overenskomst. Din daglige arbejdsplads vil være Tingvej 15, 8600 Viborg, men kørekort er påkrævet af hensyn til opgaver på tilbud og afdelinger i regionen.
Spørgsmål er velkomne til faglig koordinator og forbedringsspecialist, Marianne Bovard, 21 38 75 47 eller Kvalitets- og Udviklingschef Lisbeth Damgaard, Dam@rm.dk eller 22 80 84 94.

Stillingen er fast og på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. april 2020 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist mandag den 27. januar 2020.

Jobsamtaler mandag den 3. februar 2020 (1. samtalerunde) og torsdag den 20. februar 2020 (2. samtalerunde). Der indgår udarbejdelse af kompetenceprofil i forbindelse med 2. samtalerunde.

 
Om Psykiatri og Social
Psykiatri og Social står for hospitalspsykiatrien i Region Midtjylland og driver samtidig en række specialiserede dag- og døgntilbud på socialområdet. Psykiatri og Social har cirka 5.200 ansatte og er Danmarks største leverandør af opgaver på det specialiserede socialområde. Psykiatri- og socialadministrationen ligger på to matrikler i henholdsvis Viborg og Skejby, og består af seks fagområder: Ledelsessekretariat, HR, Psykiatriens Økonomi og Planlægningsafdeling, Socialområdets Økonomi- og Planlægningsafdeling, Kommunikation samt Kvalitet og IT.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.