Jobbet "Kære Ergoterapeut! Du har hermed en enestående mulighed for at søge en FAST STILLING hos os på Kingstrup." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted

Dit næste skridt

Kingstrup er et højt specialiseret regionalt botilbud for snart 21 borgere med erhvervet hjerneskade beliggende i Gelsted på Fyn.

Vi søger 3 ergoterapeuter på 30 – 34 timer.

Vi er så heldige at kunne udvide vores medarbejderstab med nye kollegaer grundet indflytning af ny borger, og vi leder derfor efter fagligt begejstrede ergoterapeuter til en hverdag i botilbud med omdrejningspunkt om samvær og tilbud for mennesker med erhvervet hjerneskade, fortrinsvist præget af kognitive følgevirkninger af frontal karakter, særligt i forhold til de eksekutive styrefunktioner.

Nogle borgere kan have svært ved at honorere krav og forventninger, samt at udsætte egne behov, hvilket stiller krav til medarbejdernes kommunikative færdigheder. Flere af vores borgere er i behandling med psykofarmaka, og kan have livsstilsproblematikker, som kræver en særlig indsats. Du vil derfor træde ind i et tværprofessionelt samarbejde med andre socialpædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter mm.

Du kommer til, i tæt samarbejde med gode kollegaer, at arbejde hele vejen rundt med både fysiske, psykiske og sociale problemstillinger hos vores borgere.

Vi lægger vægt på, at skabe de bedste rammer for faglig og personlig udvikling. Vi har et trygt og godt arbejdsmiljø præget af åbenhed, engagement, refleksion, faglig debat, arbejdsglæde og professionalisme.

Vi søger kollegaer der er fleksible, fagligt bevidste og som aktivt kan deltage i Kingstrups udvikling og kvalitetsstikring.

Arbejdstiden tilrettelægges med skiftende arbejdstider dag / aften samt til arbejde hver anden weekend.

Stillingerne er til besættelse pr. 1. marts 2020 eller snarest muligt.

Du bliver en del af en stor personalestab (i alt ca. 70 medarbejdere), som består af pædagoger, sundhedsfaglige medarbejdere og ergoterapeuter, administrativ medarbejder samt servicepersonale. Derudover er vi uddannelsessted for pædagogstuderende og SSA-elever.

Dine opgaver i botilbuddet:

 • Yde neurofagligt/neuropædagogisk tilrettelagt støtte og samvær med rehabiliterende tilgang, tilbuddene har afsæt i borgerens eget hjem
 • Yde støtte, guidning, rammesætning og fysisk hjælp i aktiviteter og gøremål i alle elementer af borgerens liv
 • Arbejde selvstændigt med skriftlig dokumentation og borgerinddragelse om: strukturelle indsatser, strategier, mål, delmål og statusoplæg
 • Yde kollegial sparring i teamet til delmålsarbejdet med afsæt i aktivitetsanalyser og ressourceanalyser
 • Varetage introduktion og sidemandsoplæring i forhold til den pædagogiske praksis samt ergoterapeutiske indsatser.

Vi leder specifikt efter dig, som bidrager ved at bringe følgende i spil sammen med os:

 • Trives i at lykkes i team- og klyngefællesskab med kollegaer
 • Besidder formidlingsevne, følger op og er medudviklende i forhold til neurofaglige indsatser mm.
 • Har erfaring og kompetencer til selvstændig udarbejdelse af individuel planarbejde, mål og delmål. – og sætter sig selv i spil ved formidling, på reflekstionsplatforme og med at yde og modtage vejledning til og fra kollegaer.
 • Som bringer faglig dialog, sparring og feedback ind i samarbejdet og er indstillet på, at handle loyalt over for de i teamet vedtagne strategier
 • Trives med vekslen af praktiske opgaver og relationelt arbejde
 • Stillingen kræver at du har kørekort til personbil.

Hvad får du?

 • Et velfungerende botilbud med erfarne og engagerede kollegaer
 • Et botilbud som arbejder med neuropædagogisk og rehabiliterende afsæt samt ud fra principper fra Safewards og sanseintegrationsterapien, som vi er godt i gang med at implementere. Derudover står vi for at implementere sundhedsplaner for alle borgere
 • Du vil indgå i teamsamarbejde med 6 - 8 kollegaer og i ”klynge”-samarbejde med 12 – 16 kollegaer
 • Du vil blive tilknyttet mentorordning og god introduktion til specialet
 • Regelmæssig supervision, team- og klyngemøder samt sundhedsgruppemøder på tværs af teams
 • Et støttende kollegialt fællesskab med godt indbyrdes samarbejde
 • Kursus og uddannelse efter en personlig kompetenceudviklingsplan. Inden for det første år kan du forvente, at deltage i særligt tilrettelagt Neuropædagogisk grunduddannelse. Derudover kompetenceudvikling via temadage, sidemandsoplæring, faglig sparring, e-læring og teamudviklingsprocesser
 • Årlige MUS/TUS-samtaler med kompetence- og udviklingsplaner
 • Overenskomstløn + evt. kvalifikationstillæg og/eller funktionstillæg jf. forhåndsaftale.

Er du nysgerrig efter mere?

Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Nethe Junkerby-Larsen  på telefon 29 66 88 02 eller Maibritt Kibsgaard på telefon 24 96 56 16 – alle hverdage i uge 3 i tidsrummet 12 – 13, hvis du har lyst til at vide mere eller har spørgsmål.

Du kan også læse nærmere på vores hjemmeside: https://socialcenterlillebaelt.rsyd.dk/wm494286.

Vi gør opmærksom på, at Kingstrup fra 1. januar 2020 er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist:          Onsdag den 22. januar 2020, kl. 23.59

Ansættelsessamtaler: Afholdes onsdag den 29. januar

Vi modtager kun digitale ansøgninger via jobportalen.